POWIAT WSPARŁ 21 WAKACYJNYCH OFERT WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Zarząd Powiatu Kościańskiego 13 czerwca 2022 roku podjął uchwałę w sprawie podziału środków na realizację programu „Wakacje na sportowo dla dzieci i młodzieży”.

Do 6 czerwca 2022 roku podmioty posiadające osobowość prawną, organizacje pozarządowe, m.in. stowarzyszenia, stowarzyszenia kultury fizycznej, związki sportowe, kluby sportowe, a także, gminy, szkoły mogły składać oferty na organizowanie wakacyjnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Powiatu Kościańskiego w ramach programu „Wakacje na sportowo dla dzieci i młodzieży”.

Zasady programu Zarząd Powiatu Kościańskiego określił w uchwale podjętej 23 maja 2022 roku.

Powiatowy program wspierania wakacyjnego wypoczynku dzieci jest realizowany od lat. W ubiegłym roku w wyznaczonym terminie wpłynęło 10 ofert z czego 9 otrzymało wsparcie.

Na wsparcie w tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, mogły liczyć ogólnodostępne imprezy sportowo – rekreacyjne o charakterze ponadgminnym dla dzieci i młodzieży, które potrwają nie mniej niż 5 kolejnych  dni. Mogły to być: półkolonie, obozy, rajdy piesze i rowerowe, zawody oraz inne zajęcia, podczas których prowadzone będą formy rekreacji ruchowej.

Zgodnie z regulaminem o wsparcie mogli ubiegać się wnioskodawcy, którzy swoje imprezy zorganizują w terminie od 25 czerwca 2022 roku do 31 sierpnia 2022 roku. W tym roku każdy wnioskodawca mógł złożyć nie więcej niż 3 oferty. W wymaganym terminie wpłynęły 22 oferty realizacji zadań. Jedna oferta nie spełniała wymagań określonych w regulaminie – zadanie miało być realizowane w całości poza terenem powiatu. Zarząd Powiatu Kościańskiego podjął decyzje o włączeniu do programu i dofinansowaniu 21 ofert. Łącznie na realizacje programu Zarząd Powiatu Kościańskiego przeznaczył 40 tys. złotych. Jest to wyższa kwota niż w ubiegłym roku o prawie 20 tys. złotych. Najniższa kwota udzielonego wsparcia wynosi 800 złotych, a najwyższa 4500 złotych.

Powiat Kościański zobowiązuje się do pokrycia części lub całości kosztów zakupu materiałów, środków żywności, nagród i usług niezbędnych do realizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Najnowsze artykuły