SAMORZĄDOWCY ZIEMI KOŚCIAŃSKIEJ ODEBRALI PROMESY

Uroczystość przekazania samorządowcom promes Rządowego Funduszu “Polski Ład”: Program Inwestycji Strategicznych odbyła się w Starostwie Powiatowym w Kościanie w poniedziałek, 13 czerwca 2022 roku. W wydarzeniu udział wzięli: Minister Jan Dziedziczak, Poseł na Sejm RP Jan Mosiński, Starosta Kościański Henryk Bartoszewski, Burmistrz Śmigla Małgorzata Adamczak, Burmistrz Gminy Czempiń Konrad Malicki, Burmistrz Miasta Kościana Piotr Ruszkiewicz, Wójt Gminy Kościan Andrzej Przybyła, Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń Jacek Nowak, Wicestarosta Kościański Dorota Słowińska oraz sekretarz Miasta i Gminy Krzywiń Bartosz Kobus.
– To dla nas bardzo ważny moment. Moment podsumowania naszej wspólnej pracy. Tak jak powiedział pan starosta, Program “Polski Ład”: Program Inwestycji Strategicznych to wspólny program polskiego rządu i polskich samorządów. To państwo jesteście tymi, którzy wnioski w ramach naszego programu składają. To jest zatem przykład takiej współpracy między samorządem a rządem – powiedział Jan Dziedziczak na spotkaniu z samorządowcami. – Stymulujemy gospodarkę realizując projekty realnie zmieniające życie mieszkańców powiatu kościańskiego. Inwestujemy w szkolnictwo, inwestujemy w drogi, w elementy polityki społecznej. Wreszcie, inwestujemy w służbę zdrowia, sport dzieci i młodzieży. To są elementy, które rozkręcają gospodarkę, ale jednocześnie na lata zmienią jakość życia naszych mieszkańców – zauważył minister Jan Dziedziczak. – Dziękuję państwu samorządowcom za bardzo interesujące pomysły i propozycje, które naprawdę z przyjemnością realizowaliśmy. Chciałoby się zrealizować więcej. Powiat kościański jest powyżej średniej tych dofinansowań, bo, drodzy państwo, złożono wnioski, gdybyśmy zsumowali z całej Polski, na 90 mld złotych w tej edycji. My sfinansowaliśmy projekty na kwotę 23,8 mld złotych – powiedział Jan Dziedziczak. Łącznie Powiat Kościański i wszystkie gminy naszego powiatu w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych otrzymał ponad 63 miliony złotych na realizacje wielu inwestycji. Powiat Kościański w ramach drugiego rozdania funduszy rządowych otrzymało środki na dwa złożone w lutym wnioski. Łączna kwota otrzymanego wsparcia to 14 345 000 złotych. Gmina Śmigiel otrzymała 4 476 100 zł, Gmina Czempiń – 8 930 000 zł, Gmina Krzywiń otrzymała wsparcie w kwocie 17 085 000 zł, Gmina Kościan – 7 410 000 zł, natomiast Miasto Kościan – 11 010 993 zł. – Środki te umożliwią nam wykonanie wielu zdań – powiedział starosta Henryk Bartoszewski. – Te, które były przedmiotem wniosków są najczęściej bardzo ważne dla każdego samorządu, inaczej, to najważniejsze dla każdego samorządu inwestycje. To wsparcie pozwoli te inwestycje w stosownym czasie wykonać, a przez to rozwiązać na pewno wiele lokalnych bolączek, problemów – podkreślił starosta. – Bardzo chcemy podziękować za wsparcie, które w kwocie 63 mln trafi na Ziemię Kościańską. To powód do radości, ale też z jednej strony trochę do zmartwień, czy będziemy znajdować siły, które je zrealizują. Wiemy jak na rynku pracy sytuacja się teraz kształtuje i wiemy jak kształtują się ceny. Też takie nam towarzyszą przeliczenia, że będziemy musieli wygospodarować pewne środki wynikające z innych proporcji niż te, które zostały w tym partnerstwie określone. Będziemy musieli je znaleźć, bo troszeczkę te ceny od czasu kosztorysów i aplikacji wniosków się zmieniły – zauważył H. Bartoszewski. – Te inwestycje, na które wszystkie gminy razem z powiatem wnioskowały są to znaczące inwestycje w przestrzeni publicznej. Mam nadzieję, że szczęśliwie uda się je zrealizować. W lutym w ramach naboru Powiat Kościański złożył trzy wnioski na wsparcie w wysokości 23 816 500 złotych. Wsparcie otrzymały dwa z nich. Pierwszy wniosek, który otrzymał wsparcie w wysokości 9 350 000,00 złotych, to wniosek na budowę i wyposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. F. Ratajczaka w Kościanie. W ramach wniosku na Centrum Kształcenia Praktycznego wkład własny Powiatu wyniesie  15% wartości inwestycji. Szacunkowa wartość zadania wynosi 11 000 000,00 złotych.
Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego z nowoczesnym wyposażeniem pracowni podniesie poziom kształcenia zawodowego w naszym powiecie. W zamyśle pozwoli to na znalezienie przez absolwentów szkoły atrakcyjnego zatrudnienia. Drugi wniosek, który otrzymał wsparcie w wysokości 4 995 000 zł zakłada zwiększenie efektywności energetycznej oraz modernizację elewacji szkół prowadzonych przez Powiat.  Szacowany koszt zadania to kwota 5 550 000złotych.
Zadanie składa się z dwóch elementów. Pierwszy z nich polega na poprawieniu efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie. Drugi element realizacji zadania to planowana modernizacja elewacji budynku sali sportowej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

Najnowsze artykuły