RADA MIEJSKA UDZIELIŁA BURMISTRZOWI ABSOLUTORIUM

9 czerwca 2022 r. odbyła się sesja absolutoryjna Rady Miejskiej Śmigla – poniżej informacja do wykorzystania: Podczas sesji Rady Miejskiej Śmigla Burmistrz Śmigla otrzymała wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu za 2021 rok. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Śmigla z wykonania budżetu Gminy Śmigiel za rok 2021 została podjęta jednogłośnie.

Iink do materiałów z sesji https://smigiel.esesja.pl/posiedzenie/41d1b97d-fd83-4

Wypowiedź burmistrz Małgorzaty Adamczak zamieszczona na profilu Facebooka:

– Składam podziękowania radnym, a także wszystkim współpracownikom za bardzo sprawną i konstruktywną współpracę, jak również słowa krytyki, które motywują mnie do dalszego działania. Stanowiąc drużynę możemy wiele zdziałać. Wspólnie dokładamy starań, aby na naszej Ziemi Śmigielskiej żyło się lepiej.

Najnowsze artykuły