ZŁÓŻ DEKLARACJĘ DOTYCZĄCĄ ŹRÓDEŁ CIEPŁA I SPALANIA PALIW W BUDYNKACH MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest złożyć deklarację o sposobie jego ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Dla nowo powstałych budynków termin ten wynosi jedynie 14 dni. Kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji?

  • budynek jednorodzinny – obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na właścicielu budynku;
  • każdy inny budynek niemieszkalny (np. budynek letniskowy, biuro, garaż, szklarnia, lokale handlowo-usługowe) – ich właściciel lub zarządca zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji.

Jak i gdzie składać deklaracje?

  • online – bezpośrednio wprowadzając dane do bazy CEEB poprzez e-formularz https://ceeb.gov.pl/
  • w formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Kościan

 

druki deklaracji:TUTAJ 

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły