RAPORT O STANIE POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO ZA 2021 ROK

Na podstawie art. 30a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. z 2022 r., poz. 528) w dniu 23 maja 2022 r. Zarząd Powiatu Kościańskiego po raz czwarty przyjął Raport o stanie Powiatu Kościańskiego za 2021 rok (Uchwała nr 190/812/22). Raport znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej /Organy władzy publicznej/Rada Powiatu/Raport o stanie Powiatu Kościańskiego/.

 W debacie nad Raportem o stanie Powiatu Kościańskiego głos mogą zabrać mieszkańcy Powiatu Kościańskiego (art. 30a ust. 6 przywołanej wcześniej ustawy).

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do Przewodniczącej Rady Powiatu Kościańskiego zgłoszenie na formularzu, który został umieszczony w BIP-ie.

Zgłoszenie, o którym mowa powyżej, musi być poparte podpisami 150 osób umieszczonymi w wykazie osób popierających udział mieszkańca w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Kościańskiego (art. 30 a ust. 7 przywołanej wcześniej ustawy).

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony Raport.

Debata nad raportem odbędzie się  podczas sesji absolutoryjnej zaplanowanej na 22 czerwca 2022 roku, na godz. 15.00.

 

zgłoszenie zamiaru zabrania głosu w debacie_2pop

Raport o stanie Powiatu Kościańskiego za 2021 rok

 

źródło: Powiat Kościański

Najnowsze artykuły