”ODNOWA WSI” W GMINIE KRZYWIŃ

Odbyła się sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, na której zatwierdzono listę rankingową projektów składanych w ramach konkursu ,,Pięknieje Wielkopolska Wieś”. Do konkursu zgłoszono 252 projekty z czego 170 z nich otrzymało dotację. Gmina Krzywiń złożyła 2 wnioski, oba zakwalifikowały się do dofinansowania.

1. Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Kopaszewie – Projekt opiewa na kwotę 61.256,60 zł z czego dotacja 38.504,00; fundusz sołecki 16.502,60 zł i praca własna mieszkańców 6.250,00 zł. W ramach projektu zostanie zerwana stara podłoga w sali oraz płytki w korytarzu, wylana posadzka, położone panele podłogowe, zabudowane zostaną rury umiejscowione pod sufitem, wymieniona stolarka drzwiowa, w tym drzwi zewnętrzne, wnętrze zostanie wygipsowane i odmalowane, zamontowane zostaną gniazda

2. Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Lubiniu. Projekt opiewa na kwotę 102.715,14 zł z czego dotacja 50.000,00 zł; fundusz sołecki 19.315,14 zł, środki własne gminy 30.000,00 zł i praca własna mieszkańców 3.400,00 zł. Po przeróbkach powstanie jedna łazienka dla osób niepełnosprawnych i 3 toalety w standardowych wymiarach. Niezbędne są duże przeróbki, wymiana instalacji. Przy okazji zamontowane zostaną nowe drzwi, założone zostaną nowe płytki i armatura łazienkowa.

Źródło: krzywin.pl

Najnowsze artykuły