POLSKI ŁAD I 63 MILIONY DLA POWIATU I GMIN KOŚCIANA

Łącznie Powiat Kościański i wszystkie gminy naszego powiatu w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych otrzymał ponad 63 miliony złotych na realizacje wielu inwestycji.

Starostwo Powiatowe w Kościanie w ramach drugiego rozdania funduszy rządowych otrzymało środki na dwa złożone w lutym wnioski. Łączna kwota otrzymanego wsparcia to 14 345 000 złotych.

W lutym w ramach naboru Powiat Kościański złożył trzy wnioski na wsparcie w wysokości 23 816 500 złotych. Wsparcie otrzymały dwa z nich.

Pierwszy wniosek, który otrzymał wsparcie w wysokości 9 350 000,00 złotych, to wniosek na budowę i wyposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. F. Ratajczaka w Kościanie.

– Na to niezwykle ważne dla nas zadanie wniosek składaliśmy dwa razy. Bardzo się cieszę, że nasze starania zakończyły się pomyślnie i że otrzymaliśmy tak znaczące wsparcie, które pozwoli nam na realizację ambitnego zadania. Dzięki tym środkom stworzymy w naszym powiecie wyjątkowe miejsce do kształcenia zawodowego. Jestem pewien, że ta inwestycja będzie służyć młodzieży naszego powiatu. Nadzór nad wdrożeniem projektów i ich realizacją będzie miała Dorota Słowińska, Wicestarosta Kościański, która od objęcia stanowiska wicestarosty,  aktywnie zaangażowała się w te projekty – przyznaje Henryk Bartoszewski, Starosta Kościański. – To rozdanie Polskiego Ładu pozwoli nam na kompleksową modernizację powiatowych placówek oświatowych. Poza Budową Centrum Kształcenia Praktycznego wyremontujemy  elewacje i kotłownie naszych szkół – dodaje Henryk Bartoszewski.

W ramach wniosku na Centrum Kształcenia Praktycznego wkład własny Powiatu wyniesie  15% wartości inwestycji. Szacunkowa wartość zadania wynosi 11 000 000,00 złotych,

Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego z nowoczesnym wyposażeniem pracowni podniesie poziom kształcenia zawodowego w naszym powiecie. W zamyśle pozwoli to na znalezienie przez absolwentów szkoły atrakcyjnego zatrudnienia.

Nowy obiekt będzie połączony ze szkołą za pomocą łącznika. W dostosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynku będzie winda.

Powierzchnia projektowanego budynku CKP wyniesie około 1060 m2. Budynek zostanie wyposażony w pracownie m.in.: cnc, mechatroniczne, inżynierii sanitarnej, obróbki ręcznej, pracownię budowlaną, spawalnię, elektryczną, pracownię rysunku technicznego oraz zaplecze sanitarno-szatniowe i techniczno-gospodarcze.

Zgodnie z projektem budynek będzie spełniał standardy w zakresie energooszczędności, zostanie w nim zainstalowane oświetlenie ledowe, zamontowane będą panele fotowoltaiczne. Większość pracowni wyposażona zostanie w projektory multimedialne. Budynek będzie wyposażony w nowoczesne moduły sterowania instalacją alarmową, monitoringową i centralnym ogrzewaniem. W ramach zadania zaplanowano przebudowę boiska szkolnego, zagospodarowanie terenu oraz zakup wyposażenia.

Drugi wniosek, który otrzymał wsparcie w wysokości 4 995 000 złotych zakłada zwiększenie efektywności energetycznej oraz modernizację elewacji szkół prowadzonych przez Powiat.  Szacowany koszt zadania to kwota 5 550 000 złotych.

Zadanie składa się z dwóch elementów. Pierwszy z nich polega na poprawieniu efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie. Cel tel zostanie zrealizowany dzięki dociepleniu ścian budynku szkoły, wymianie parapetów, rynien i rur spustowych oraz instalacji odgromowej. Efektywność energetyczną poprawi także położenie papy termozgrzewalnej na dachu, wymiana drzwi wejściowych oraz modernizacja kotłowni, gdzie zostaną wymienione dwa kotły grzewcze oraz ich osprzęt. Drugi element realizacji zadania to planowana modernizacja elewacji budynku sali sportowej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie. Z uwagi na upływający czas, wybudowany dwadzieścia lat temu budynek wymaga niezbędnych prac polegających m.in. na oczyszczeniu, zmyciu i gruntowaniu ścian, położeniu warstwy siatki, wykonaniu cienkowarstwowej wyprawy z barwionego tynku silikatowego

Najnowsze artykuły