NOWY DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. MARII KONOPNICKIEJ W KOŚCIANIE

Zarząd Powiatu Kościańskiego po postępowaniu konkursowym zatwierdził konkurs i podjął  23 maja 2022 roku uchwałę nr 190/809/22 w sprawie powierzenia panu Dawidowi Olejniczakowi stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w  Kościanie. Na konkurs ogłoszony na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Kościańskiego w dniu  11 kwietnia 2022 roku zostały złożone 2 oferty. Posiedzenie komisji konkursowej odbyło się 20 maja 2022 roku. Komisja konkursowa wyłoniła w głosowaniu tajnym kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie pana Dawida Olejniczaka.

Dawid Olejniczak ukończył studia wyższe magisterskie na kierunku teologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2012 ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą w Wyższej Szkole Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie. Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu ukończył studia podyplomowe w zakresie przedsiębiorczości dla nauczycieli. W Zespole Szkół im. M. Konopnickiej pracuje od 2010 roku. Jest nauczycielem religii, podstaw przedsiębiorczości i zajęć rewalidacyjnych.

Zarząd Powiatu Kościańskiego w podjętej uchwale powierzył mu stanowisko dyrektora na 5 lat, tj. od 1 września 2022 roku do 31 sierpnia 2027 roku.

 

 

 

źródło: Powiat Kościański

Najnowsze artykuły