BEZ ZMIANY NA STANOWISKU DYREKTORA PORADNI

Zarząd Powiatu Kościańskiego po postępowaniu konkursowym zatwierdził konkurs i podjął  23 maja 2022 roku uchwałę nr 190/807/22 w sprawie powierzenia pani Grażynie Majchrzyckiej stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kościanie. Na konkurs ogłoszony na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Kościańskiego w dniu 11 kwietnia 2022 roku została złożona jedna oferta. Posiedzenie komisji konkursowej odbyło się 20 maja 2022 roku. Komisja konkursowa wyłoniła w głosowaniu tajnym kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Kościanie panią Grażynę Majchrzycką.

Grażyna Majchrzycka z wykształcenia jest psychologiem i logopedą. Ukończyła wyższe studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ma 34 lata pracy pedagogicznej. W kościańskiej poradni pracuje od 1989 roku. Stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kościanie pełni od 2007 roku.

Zarząd Powiatu Kościańskiego w podjętej uchwale powierzył jej to stanowisko na kolejnych 5 lat, tj. od 1 września 2022 roku do 31 sierpnia 2027 roku.

 

źródło: Powiat Kościański

Najnowsze artykuły