WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej Kościana w czwartek 19 maja br. Burmistrz Miasta Kościana przedstawił raport o stanie Gminy Miejskiej Kościan za 2021 rok, a rada udzieliła Burmistrzowi Miasta Kościana wotum zaufania. Następnie radni zatwierdzili sprawozdanie z wykonania budżetu i udzielili Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.

Raport o stanie Gminy Miejskiej Kościan obejmował podsumowanie działalności burmistrza w roku 2021, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady miejskiej. Dane pochodzą ze zbiorów urzędu miejskiego, jednostek organizacyjnych gminy, spółki komunalnej i instytucji kultury. Całość raportu jest dostępna tutaj.

Przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok podsumowało dochody miasta w roku 2021 kwotą 137.396.260,46 zł. Wydatki w roku 2021 zrealizowano na poziomie 143.763.890,80 zł.

Najwięcej środków w budżecie miasta zostało wydatkowanych na zadania związane z oświatą i wychowaniem 39,13%. Drugą pozycję w wydatkach stanowiły środki przeznaczone na rodzinę 25,61%.

Ponad 26 mln , czyli 18,63% wydatków zostało przeznaczonych na zadania inwestycyjne i majątkowe. Najwięcej środków w wysokości 11,51 mln zł wydano na oświatę i wychowanie, w tym m.in.: termomodernizację i przebudowę Szkoły Podstawowej nr 4, budowę przedszkola wraz ze żłobkiem. Blisko 8,89 mln zł wydatkowanych było na zadania w zakresie turystki, w tym m.in.: budowę Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego, rewitalizację rynku, ul. Wrocławskiej oraz ratusza, itp. Ponad 1,85 mln  wydatkowane zostało na inwestycje drogowe, w tym m.in. przebudowa ul. Baraniaka, Towarowej, Torowej, itp. Pozostałe wydatki inwestycyjne to m.in.: modernizacja elewacji budynku starostwa i urzędu przy Al. Kościuszki, modernizacja obiektów MOSiR, a także budowa oświetlenia drogowego, itp.

źródło: Urząd Miasta Kościan

Najnowsze artykuły