ROZMAWIALI O POTRZEBACH OSÓB Z OGRANICZONĄ SPRAWNOŚCIĄ

W Starostwie Powiatowym w Kościanie w środę, 18 maja 2022 roku odbyło się spotkanie poświęcone programom i potrzebom osób z ograniczoną sprawnością. Gośćmi spotkania współorganizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie byli przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu oraz przedstawiciel Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi z siedzibą w Puszczykowie. Głównym tematem spotkania było przedstawienie działań Samorządu Województwa Wielkopolskiego na rzecz osób z ograniczoną sprawnością, w tym prezentacja Wielkopolskiego Programu Wspierania Osób z Ograniczoną Sprawnością na lata 2021- 2025, a także prezentacja Projektu „Przystanek WTZ”, którego głównym celem jest integracja społeczna, aktywizacja zawodowa osób z ograniczoną sprawnością oraz zwiększenie potencjału lokalnych społeczności do samodzielnego świadczenia usług na rzecz tych osób. W spotkaniu uczestniczyły osoby reprezentujące różne instytucje i organizacje działające na rzecz osób z ograniczoną sprawnością, dzięki temu możliwa była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

 

 

źródło: Powiat Kościański

Najnowsze artykuły