POLICJANCI ROZMAWIALI O BEZPIECZEŃSTWIE Z UCHODŹCAMI Z UKRAINY

Policjanci kościańskiej komendy spotkali się z grupami uchodźców z Ukrainy. Do spotkań doszło w placówkach w Śmiglu oraz Starym Bojanowie. Funkcjonariusze omówili kwestie dotyczące bezpieczeństwa oraz przepisów obowiązujących w naszym kraju. Wszystko po to, aby żadna z przybyłych osób nie stała się ofiarą lub sprawcą przestępstw i wykroczeń.

W poniedziałek i środę policjanci spotkali się z grupami uchodźców z Ukrainy, którzy znaleźli bezpieczne schronienie na terenie gm. Śmigiel. Mundurowi zwracali uwagę na różne aspekty bezpieczeństwa omawiając zagrożenia, które mogą ich spotkać w Polsce oraz zwracając uwagę na obowiązujące przepisy prawa.

W trakcie spotkania st. asp. Mariusz Wojciechowski omówił zasady bezpieczeństwa, zwracając uwagę na prawa i obowiązki oraz ogólnie przyjęte normy funkcjonowania społecznego. Policjant poruszył problematykę dyskryminacji i przestępstw z nienawiści na tle narodowościowym, których ofiarami mogą stać się również ukraińscy uchodźcy. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się również o zagrożeniach związanych z handlem ludźmi.

Następnie policjant Wydziału Ruchu Drogowego omówił zagadnienia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Szczególną uwagę zwrócił na wykroczenia i przestępstwa popełniane najczęściej, przez obywateli Ukrainy.

Funkcjonariusze zaprezentowali również spoty informacyjne przygotowane przez Komendę Główną Policji, rozdawali ulotki „Zachowaj czujność i ostrożność!” oraz ulotki opracowane przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, dotyczące przepisów ruchu drogowego.

Podczas spotkania, w przełamaniu bariery językowej, pomagał pan Artur Pelec oraz pani Karolina Rzanna, którzy tłumaczyli wypowiedzi policjantów oraz pytania zadawane przez obywateli Ukrainy. Dziękujemy za pomoc i wsparcie podczas realizacji spotkań.

Źródło: KPP Kościan

Najnowsze artykuły