DZIEŃ STRAŻAKA W KOŚCIAŃSKIEJ KOMENDZIE

10 maja br. w Komendzie Powiatowej PSP w Kościanie odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka.

Spotkanie zaszczycili swą obecnością przybyli Goście a wśród nich między innymi:
 • st. bryg. Adam Topolski – przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzki PSP,
 • Henryk Bartoszewski – Starosta Kościański,
 • Iwona Bereszyńska – Przewodnicząca Rady Powiatu Kościańskiego,
 • Konrad Malicki – Burmistrz Czempinia,
 • Piotr Ruszkiewicz – Burmistrz Miasta Kościana,
 • Andrzej Przybyła – Wójt Gminy Kościan,
 • Jacek Nowak – Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń,
 • Wiesław Kasperski – Przewodniczący Rady Miejskiej Śmigla,
 • insp. Andrzej Zakrzewski – Komendant Powiatowy Policji w Kościanie,
 • Maciej Szymczak – Komendant Straży Miejskiej w Kościanie,
 • Maciej Cudak – Nadleśniczy Nadleśnictwa Kościan,
 • Wojciech Maćkowiak – Dyrektor SP ZOZ w Kościanie,
 • Piotr Zielonka – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kościanie,
 • Ks. Jacek Markowski – kapelan strażaków powiatu kościańskiego,
 • Hieronim Schwarz – Prezes Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Kościanie,
 • dh Tomasz Grzelczyk – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOPS RP w Kościanie,
 • dh Kazimierz Dembny – Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Czempiniu,
 • dh Bartosz Kobus – Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Krzywiniu,
 • dh Jerzy Cieśla – Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Śmiglu.

W okolicznościowym przemówieniu Komendant Powiatowy PSP w Kościanie st. kpt. Szymon Klemenski podsumował najważniejsze wydarzenia minionego roku, docenił ciężką i oddaną służbę kościańskich strażaków. W dalszej części apelu wręczono awanse, odznaczenia, wyróżnienia i nagrody. Podczas apelu wręczono specjalną nagrodę Starosty Kościańskiego przyznawaną z okazji Dnia Strażaka. W imieniu odznaczonych, wyróżnionych i awansowanych głos zabrał asp. Marcin Grobelny, który podziękował za uznanie dotychczasowych działań, jednocześnie wyraził przekonanie, że otrzymane odznaczenia, awanse i wyróżnienia to przede wszystkim zobowiązanie do jeszcze większych starań w podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa.

Kapelan kościańskich strażaków ks. Jacek Markowski dokonał poświęcenia dwóch samochodów, które zakupione zostały w zeszłym roku.

Następnie głos zabrali zaproszeni Goście, składając okolicznościowe życzenia. Nie zabrakło gratulacji dla wyróżnionych i awansowanych. Goście podkreślali rolę strażackiej formacji w budowaniu systemu lokalnego bezpieczeństwa. St. bryg. Adam Topolski – przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP także docenił kościańskich strażaków. Podziękował wszystkim strażakom za ich trud i poświęcenie podczas codziennej służby, działań w czasie pandemii, działania w Grecji, zbiórkę sprzętu i wyposażenia dla strażaków z Ukrainy. Powiedział o nakładach jakie skierowane są na funkcjonowanie systemu na terenie powiatu kościańskiego i całego województwa.

Starosta Kościański Henryk Bartoszewski docenił rolę formacji ratowniczej w powiatowym systemie bezpieczeństwa i jej znaczenie dla wszystkich mieszkańców. Podkreślił, że bycie ratownikiem nie jest zwykłą pracą czy działalnością, jest wyzwaniem i służbą dla bliźniego. Jednocześnie wyraził przekonanie, że powiatowy system bezpieczeństwa będzie się umacniał.

Druh Tomasz Grzelczyk pochwalił bardzo dobrą współpracę strażackiej braci na terenie powiatu kościańskiego. Podziękował za współpracę strażaków podczas działań ratowniczo-gaśniczych, szkoleń i ćwiczeń.

 

Wykaz odznaczonych, awansowanych i wyróżnionych z okazji obchodów „Dnia Strażaka 2022”.

Brązową odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej ” odznaczeni zostali:

– asp. sztab. Przemysław Mikołajczak,
– st. asp. Sławomir Dobijata.
(wręczenie odznak nastąpi podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Pleszewie w dniu 20 maja 2022 r.)

Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali:

– mł. bryg. Violetta Rybczyńska
(wręczenie awansu nastąpi podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Pleszewie w dniu 20 maja 2022 r.)

– asp. Marcin Grobelny,

– st. ogn. Artur Józefowski,
– st. ogn. Zbigniew Prajs,

– ogn. Szymon Budziński,
– ogn. Łukasz Glapiak,
– ogn. Marcin Mikołajczak,

– mł. ogn. Kamil Kalemba,
– mł. ogn. Błażej Rzepecki,

– st. sekc. Łukasz Kraczewski,
– st. sekc. Piotr Stefankiewicz.

Nagrodę specjalną Starosty Kościańskiego otrzymał:
– asp. sztab. Mariusz Franek.

Nagrodę Komendanta Powiatowego PSP w Kościanie otrzymali:
– mł. kpt. Szymon Kaźmierczak,
– st. sekc. Piotr Stefankiewicz.

 

Opracowanie: mł. asp. Dawid Kryś – KP PSP w Kościanie
Zdjęcia: archiwum KP PSP w Kościanie

Najnowsze artykuły