SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI W ZBĘCHACH

W Zbęchach, na sali wiejskiej, we wtorek 26 kwietnia 2022 roku odbyło się z inicjatywy Mateusza Zielińskiego, członka Rady Sołeckiej w Zbęchach, Anny Sarbinowskiej, sołtysa wsi Nowy Dwór, Moniki Przybylskiej, sołtysa wsi Zbęchy Pole spotkanie z mieszkańcami, którego tematem była rozpoczynająca się przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Zbęchy – Zbęchy Pole – Nowy Dwór – droga wojewódzka nr 308. Na zaproszenie gospodarzy w spotkaniu uczestniczył Henryk Bartoszewski, Starosta Kościański, Dorota Słowińska, Wicestarosta Kościański, Adam Gabryelski, Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie, oraz Dariusz Gołaszewski, kierownik budowy, przedstawiciel wykonawcy inwestycji, Przedsiębiorstwa Drogowego DROGBUD – Gostyń Sp. z o.o. Podczas spotkania szczegółowo omówiono rozpoczynający się remont drogi i przedstawiono mieszkańcom harmonogram prac z terminami budowy i  jej etapami. Omówiono także zasady organizacji ruchu i etapy zamknięcia drogi dla ruchu.  Wszyscy mieszkańcy mogli zapoznać się z zasadami dojazdu do posesji. Jest to pierwsza inwestycja realizowana przez Powiat Kościański, która otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Droga będzie remontowana na odcinku 6 km. Koszt realizacji inwestycji to ponad 10 milionów złotych. Otrzymane dofinansowanie wynosi 8 502 500 złotych, pozostała kwota zostanie sfinansowana z budżetu Powiatu Kościańskiego. W ramach inwestycji na remontowanym odcinku drogi: droga wojewódzka nr 432 – Zbęchy – Zbęchy Pole – Nowy Dwór – droga wojewódzka nr 308, położona zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna wraz z wzmocnieniem geosiatką. Zostanie także wybudowana ścieżka rowerowa, a w miejscowościach chodnik o długości prawie 5 kilometrów. Dla bezpieczeństwa w ruchu zostaną wybudowane dwa wyniesione przejścia dla pieszych, próg zwalniający, wyspa dzieląca i radar informujący o prędkości. Całość uzupełni oznakowanie pionowe i poziome. Zgodnie z umową, wykonawca ma na remont 6 miesięcy od przekazania placu budowy. Prace muszą się zakończyć do 31 października 2022 roku Pierwszy etap prac rozpocznie się na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 308 do skrzyżowania w miejscowości Zbęchy Pole z drogą prowadzącą do Bieżynia. Ten odcinek drogi będzie zamknięty dla ruchu od 4 maja 2022 roku. Wyznaczone zostały objazdy.

 

Najnowsze artykuły