SPRZĄTANIE LETNISKA W NOWYM DĘBCU

W dniu 23 kwietnia, tradycyjnie przed weekendem majowym, grupa ponad 40 osób odpowiedziała na apel Wójta Gminy Kościan i Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji i wzięła udział w akcji sprzątania letniska w Nowym Dębcu. Wśród zbierających śmieci nie zabrakło włodarzy gminy, radnych i sołtysów i sporej grupy dzieci. Do akcji przyłączyli się wędkarze z koła PZW Kościan Miasto, członkowie Kościańskiego Klubu Żeglarskiego oraz członkowie Młodzieżowej Rady Gminy Kościan .
Porządki rozpoczęto o godz. 10. Każdy otrzymał worki i sprzęt ochronny. Zebrano około 15 worków śmieci, wśród których przeważały butelki i odpady pozostawione głownie przez wędkarzy i osoby odwiedzające punkt widokowy. Śmieci było znacznie mniej niż w poprzednich latach. To prawdopodobnie efekt akcji informacyjnej i ustawionych na terenie całego letniska około 60 śmietników. Najwięcej śmieci znajdowała się przy nowo powstałym punkcie widokowym i na linii brzegowej.
Posprzątane zostało również przez członków Kościańskiego Klubu Płetwonurków Triton dno kąpieliska pomiędzy pomostami.
Po zakończeniu porządków odbył się piknik, podczas którego raczono się plackiem i kiełbasą z grilla.
Szczególne podziękowania dla OSP Spytkówki, sołtysa wsi Gryżyna i pracowników OSiR za przygotowanie poczęstunku dla uczestników akcji sprzątania kąpieliska.
Wszystkim biorącym udział w sprzątaniu letniska serdecznie dziękujemy.

 

 

Najnowsze artykuły