OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Gmina Krzywiń przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022” który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Całkowita wartość zadania wynosi:  93.024,00 zł.

Kwota dofinansowania programu wynosi: 93.024,00 zł

Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1)     dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2)     osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program kierowany jest do dzieci i osób dorosłych niepełnosprawnych, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki nad osobą niepełnosprawną.

Program umożliwia zrealizowanie na rzecz uprawnionych mieszkańców gminy Krzywiń następujących usług opieki wytchnieniowej:

1) pobyt dzienny w miejscu zamieszkania dziecka lub osoby niepełnosprawnej

2) pobyt całodobowy w ośrodku lub placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym

Zadanie będzie realizował Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu.

Najnowsze artykuły