HOŁD ZAMORDOWANYM NA WSCHODZIE

Z okazji 82. rocznicy ujawnienia Zbrodni Katyńskiej Iwona Bereszyńska, Przewodnicząca Rady Powiatu Kościańskiego oddała hołd Polakom zamordowanym przez Rosjan na Wschodzie. Przewodniczącej Rady towarzyszyła Maja Moskwa, Sekretarz w Starostwie Powiatowym w Kościanie. W uroczystości, która odbyła się w środę 13 kwietnia 2022 roku pod Kościańskim Krzyżem Wschodu na Starym Cmentarzu Parafialnym w Kościanie wzięli udział także Piotr Ruszkiewicz, Burmistrz Kościana, Dawid Olejniczak, Przewodniczący Rady Miejskiej Kościana, Andrzej Przybyła, Wójt Gminy Kościan, Mirosław Duda, Zastępca Wójta Gminy Kościan i  Mirosław Mądry, Radny Rady Gminy Kościan. Wartę honorową pełnili członkowie Stowarzyszenia Strzeleckiego i Historycznego im. Kościańskiej Rezerwy Skautowej. Dziękując wszystkim za obecność burmistrz Kościana przypomniał okoliczności Zbrodni Katyńskiej. Nawiązał także do aktualnej sytuacji politycznej i ataku Rosji na Ukrainę. Na tablicach kościańskiego Krzyża Wschodniego upamiętniono 62 osoby zamordowane na Wschodzie. Tablice odsłonięto w 2007 roku. Cokół pod krzyżem nosi ślady po ostrzale. Są to ślady „zabawy” niemieckich okupantów.  W marcu 1940 roku w lesie katyńskim rozstrzelano 4 421 osób, w Charkowie – 3 820, w Twerze – 6 311 osób. W innych obozach i więzieniach zamordowano 7 305 Polaków.  Zbrodnia Rosjan dotknęła praktycznie każdej, nawet najmniejszej miejscowości w Powiecie Kościańskim. Do 1989 roku mówienie o KATYNIU i o zbrodniach radzieckich było zakazane.

Rozstrzelani, związani z Ziemią Kościańską 

Podporucznik Franciszek Jankowski, syn Juliana Teofila z Kiełczewa koło Kościana i Katarzyny z Ledzianowskich. Urodził się 25 grudnia 1910 roku w Kruszwicy. Był nauczycielem. Został zmobilizowany w sierpniu 1939 roku. Ożenił się 18 kwietnia 1938 roku w Warszawie. Jego żona, Janina, w grudniu 1939 roku otrzymała list pisany z Kozielska. W liście Franciszek troszczył się o żonę i prosił o ciepłą bieliznę. Pisała do męża kilkakrotnie, ale listy pozostały bez odpowiedzi. Podporucznik Walerian Jerzykiewicz, syn Juliana i Pelagii, urodził się 9 grudnia 1898 roku w Kościanie, powstaniec wielkopolski, członek Rezerwy Skautowej, urzędnik, odznaczony Medalem Niepodległości. Po kampanii wrześniowej dostał się do niewoli w obozie jenieckim w Starobielsku. Napisał do bliskich dwie wiadomości. Ostatnią 8 marca 1940 roku. Żona Genowefa zmarła w 1986 roku, miał syna Wojciecha. Posterunkowy Zenon Brudkiewicz, syn Stanisława i Stanisławy, urodził się 16 maja 1913 roku w Kościanie. Harcerz, z zawodu blacharz. Ukończył szkołę policyjna w Wielkich Mostach. Po 17 września 1939 roku dostał się do niewoli sowieckiej i przebywał w obozie w Ostaszkowie. 1 stycznia 1940 roku wysłał kartkę pocztowa do rodziny. Zamordowany w Twerze, został pochowany w zbiorowej mogile w Miednoje.

Zamordowani z Ziemi Kościańskiej:

 Kozielsk / KATYŃ

–  ppor. Wacław Ankiewicz z Parzęczewa, nauczyciel w Sokołowicach

–  ppor. Zbigniew Brzeziński z Kościan, prawnik

–  ppłk Jan Chylewski z Łęk Wielkich, oficer zawodowy

–  ppor. Franciszek Gałka z Czacza, nauczyciel

–  ppor. Stanisław Gidaszewski z Kiełczewa, oficer zawodowy

–  kpt Marian Ryszard Hoffmann z Krzywinia, urzędnik

–  ppor. Józef Jakubiec, nauczyciel w Gierłachowie

–  ppor. Franciszek Jankowski z Kiełczewa, nauczyciel

–  por. Józef Jankowski z Nowego Dworu, oficer zawodowy

–  rtm. Stefan Jankowski z Jasienia, oficer zawodowy

–  ppor. Leon Jaworowski z Czempinia, urzędnik bankowy

–  ppor. Marian Kaźmierowski z Kościana, urzędnik

–  por. Alfons Konopiński z Wonieścia, lekarz

–  por. Stanisław Zdzisław Kozłowski z Grodziska Wlkp., absolwent kościańskiego gimnazjum i liceum, lekarz

–  ppor. Julian Kużdowicz z Sierakowa, sędzia

–  kpt Stefan May z Kościana, laborant

–  ppor. Antoni Marian Meyza z Kościana, urzędnik skarbowy

–  kpt Józef Müller z Kiełczewa, oficer zawodowy

–  ppor. Józef Nadobnik z Łubnicy, geometra

–  ppor. Alfons Olszewski ze Szczepowic, kupiec

–  ppor. Stanisław Owsianny ze Świńca, doktor medycyny

–  ppor. Kazimierz Perz z Jaskółek, prawnik

–  ppor. Marian Pruski, sędzia w Kościanie

–  mjr Franciszek Rost z Wielichowa, lekarz

–  ppor. Józef Rzepka, nauczyciel w Zglińcu

–  por. Jerzy Schoen – Wroński ze Śmigla, zawodowy oficer

–  ppor. Bolesław Zygmunt Siciński, rodzina w Śmiglu, agronom

–  ppor. Józef Skałecki z Bonikowa, profesor w kościańskim gimnazjum i liceum

–  ppor. Franciszek Słomiński z Wielichowa, prawnik

–  kpt Tadeusz Szmytkowski z Krzywinia, oficer zawodowy

–  ppor. Franciszek Trąbała ze Świerczyny, nauczyciel

–  ppor. Antoni Julian Urbaniak z Wronowa, urzędnik

–  ppor. Władysław Żak, nauczyciel w Wyskoci

–  por. Marceli Żółtowski z Jarogniewic , ziemianin

Ostaszków / Twer / Miednoje

–  st. przod. PP Bruno Barteczko z Gorzyc

–  post. Stanisław Banaszak, policjant w Kościanie

–  przod. Stanisław Bartkowiak z Kurzej Góry

–  st. post. Wojciech Bąk z Zielęcina

–  st. post. Wiktor Bereszyński z Zielęcina

–  post. Piotr Bresinski z Nacławia

–  post. Zenon Brudkiewicz z Kościana

–  przod. Kazimierz Charoński z Gorzyc

–  st. post. Antoni Chwiała, policjant z Turwi

–  post. Józef Dembski z Kluczewa

–  post. Stanisław Dercz z Piotrkowic

–  st. post. Stanisław Dziewięcki z Jasienia

– przod. Stanisława Fechner z Kluczewa, policjant w Śmiglu

–  przod. Walenty Francuszkiewicz ze Zbęch

–  post. Marcin Gertig z Żegrówka

–  post. Józef Główka z Gorzyc

–  post. Stanisław Gołosinski, policjant w Krzywiniu

–  post. Szczepan Haidrych z Rogaczewa Wielkiego

–  post. Józef Jędrowiak, rodzina w Krzywiniu

–  post. Stanisław John z Gradowic

–  st. post. Franciszek Juskowiak z Łęk Wielkich

–  przod. Jan Kaźmierczak z Mikoszek, księgowy w PP w Kościanie

–  st. post. Edward Kiciński z Osieka

–  st. przod. Franciszek Korbik z Kościana

–  st. post. Andrzej Kotlarski z Łęk Wielkich

–  komisarz Eugeniusz Krupowicz, komendant powiatowy PP w Kościanie

–  st. post. Roman Kryślak z Czaczyka

–  st. post. Jan Kuśnierek z Choryni

–  st. post. Wiktor Ledziński, policjant w Wielichowie

–  st. post. Stefan Lipiński z Piotrowa

–  st. post. Wojciech Malak z Karmina

–  st. post. Stanisław Marciniak (ur. 1885 r.) z Gradowic

–  st. post. Stanisław Marciniak z Borowa

–  st. przod. Antoni Michalczyk z Gronówka

–  st. post. Ignacy Michalczyk z Łubnicy

–  przod. Jakub Napierała z Wilanowa

–  st. post. Antoni Nowaczyk z Olszewa

–  st. post. Ludwik Nowaczyk z Wielichowa

–  st. post. Tomasz Nowak z Olszewa

–  st. post. Leon Ostrowski, policjant w Śmiglu

–  st. post. Franciszek Pauch z Sączkowa

–  przod. Stanisław Pauch z Sączkowa

–  post. Leon Pawlak, policjant w Śmiglu

–  post. Bolesław Piec z Sączkowa

–  post. Ignacy Piec z Sączkowa

–  st. przod. Stanisław Piotrowski z Koszanowa

–  post. Sylwester Przybylski z Jarogniewic

–  st. post. Wojciech Postaremczak z Gorzyc

–  st. post. Andrzej Ratajczak ze Spytkówek

–  przod. Marcin Słowiński, komendant posterunku PP w Kamieńcu

–  post. Józef Smelkowski z Rogaczewa Wielkiego, policjant w Śmiglu

–  st. przod. Andrzej Stachowski z Morownicy

–  post. Antoni Smyrski, policjant we Lwowie, rodzina w Kościanie

–  st. post. Marcin Strzelczyk, policjant w Kościanie

–  st. post. Michał Szczerbal z Przysieki Starej, policjant w Kościanie i Kamieńcu

–  st. post. Stanisław Szwarc z Kościana, policjant w Kościanie

–  st. post. Wojciech Szymkowiak, policjant w Śmiglu

–  przod. Maciej Ścigacz z Cichowa

–  przod. Stanisław Ścigacz z Cichowa

–  post. Stanisław Talarczyk z Łęk Wilekich

–  przod. Stanisław Tyliński, sekretarz PP w Koscianie

–  st. post. Ignacy Tyrzyk z Pelikana

–  st. przod. Marcin Walkowiak z Brońska

–  st. strażnik Piotr Waśkowiak z Głuchowa

–  przod. Andrzej Wegner, komendant posterunku PP w Krzywiniu

–  post. Wacław Wieczorek z Dębska

–  st. post. Józef Zadoń z Wilkowa Polskiego

–  st. przod. Wojciech Zapłata z Darnowa

–  post. Adam Kazimierz Zieliński, policjant w Kościanie

 Starobielsk/Charków/Piatichatki

–  ppor. Bolesław Budzynski, rodzina z Barchlinie i Śmiglu, nauczyciel

–  ppor. Wacław Fellmann z Kościana, urzędnik

–  ppor. Zenon Jaworowski z Czempinia, urzędnik

–  ppor. Walerian Jerzykiewicz z Kościana, urzędnik

–  ppor. Franciszek Karaśkiewicz z Kościana, urzędnik

–  por. Alfons Kostrzewski, nauczyciel w Dłużynie

–  ppor. Zygmunt Kurnatowski – Mielżyński z przysieki Polskiej, ziemianin

–  por. Czesław Latała z Piotrkowic, oficer zawodowy

–  por. Alfred Namysł z Gierłachowa, nauczyciel

–  por. Wincenty Pietrykowski z Gorzyc, lekarz

–  ppłk Bronisław Piniecki z Karczewa, oficer zawodowy

–  ppor. Marian Pogonowski z Gołębina Starego, urzędnik

–  ppor. Alojzy Polczyński z Czempinia, lekarz

–  ppor. Zbigniew Przybylski z Gorzyczek, urzędnik

–  ppor. Karol Pucek z Rąbinia, urzędnik

–  ppor. Czesław Ratajczak z Kościana, urzędnik

–  ppor. Stefan Rysmann, nauczyciel w Bronikowie

–  por. Roman Skoraszweski, komornik sądowy w Kościanie

–  kpt Alfred Tulodziecki z Rąbinia, oficer zawodowy

–  kpt Walenty Walkowiak z Reńska, oficer zawodowy

–  kpt Włodzimierz Wdowicki z Siekowa, oficer zawodowy

–  ppor. Roman Wolski, nauczyciel

–  por. Aleksander Zapłata, sędzia grodzki w Śmiglu

–  ppor. Lech Zawadzki – Büthner z Kościana, prawnik i finansista.

Źródło: „Kościańska lista Katyńska”, „Wierni Niepodległej”, Tom I i II

 

 

Najnowsze artykuły