RADA POWIATU WSPARŁA REMONTY ZABYTKÓW.

Rada Powiatu Kościańskiego podczas XXXIX sesji, która odbyła się w środę, 6 kwietnia 2022 roku podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach. Warunkiem otrzymania wsparcia jest m.in. to, że zabytkowy obiekt musi być wpisany do rejestru zabytków lub musi znajdować się w gminnej ewidencji zabytków. Zabytek nie może być także własnościom Powiatu Kościańskiego.  Łączna wysokość udzielonych dotacji wyniosła 50 tys. złotych. Wsparcie w wysokości 15 tys. złotych otrzymała Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej w Śmiglu. Środki te zostaną przeznaczone na prace konserwatorsko – restauratorskie obejmujące odrestaurowanie polichromowanego wnętrza w kościele parafialnym pw. NMP Wniebowziętej w Śmiglu. Drugim podmiotem, który otrzymał wsparcie w wysokości 35 tys. złotych jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Starym Gołębinie. Pieniądze te zostaną wykorzystane na prace restauratorsko – konserwatorskie przy ołtarzu głównym kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Starym Gołębinie. Zarówno ołtarz jak i obrazy w nim umieszczone pochodzą z drugiej połowy XVII wieku.

 

 

 

Najnowsze artykuły