SZKOŁA GŁUCHOWO W KONKURSIE ZŁOTE SZKOŁY NBP

W tym roku nasza szkoła również wzięła udział w konkursie organizowanym przez Narodowy Bank Polski Złote Szkoły NBP. Hasłem przewodnim II edycji programu było “Bezpieczni w finansach osobistych”. W konkursie wzięli udział uczniowie klasy VII i VIII, a koordynatorami całego przedsięwzięcia byli p. Karolina Sobol-Włodarczak – nauczycielka języka polskiego oraz p. Krzysztof Barłożyk – nauczyciel matematyki.
Tak jak w ubiegłym roku przed naszą drużyną czekało nie lada wyzwanie. Konkurs został podzielony na trzy etapy:
● lekcja z ekonomią,
● debata szkolna,
● warsztat uczniowski.
Lekcja z ekonomią została przeprowadzona przez p. Krzysztofa Barłożyka. Głównymi zagadnieniami, jakie zostały poruszone były: lokaty bankowe, kredyty bankowe, cena netto, cena brutto oraz podatek VAT. Uczniowie poznali specyfikę działania banków oraz główne instrumenty finansowe, jakimi się posługują. Nauczyli się w jaki sposób obliczać zysk z lokat oraz jakimi kosztami mogą być obciążeni przy zaciąganiu kredytów. Poznali również jakie stawki podatku VAT występują w Polsce oraz jakim produktom są przypisane. Nauczyli się obliczać cenę brutto, gdy podana jest cena netto i stawka podatku oraz obliczać cenę netto przy podanej cenie brutto. Chętni uczniowie rozwiązywali zadania przy tablicy, tłumacząc pozostałym uczestnikom lekcji. Był to bardzo dobry moment na powtórzenie zagadnień związanych z obliczeniami procentowymi.
Debata szkolna, którą poprowadziła p. Karolina Sobol-Włodarczak była poprzedzona wykładem p. Krzysztofa na temat: historii pieniądza, funkcjonowania banków, rodzajów banków występujących w Polsce, funkcji Banku Centralnego, oszczędzaniu, bankowości internetowej i mobilnej oraz bezpieczeństwie korzystania z nich. Uczniowie po wysłuchaniu wykładu zmierzyli się w debacie, podczas której musieli odpowiedzieć na pięć pytań przygotowanych przez p. Karolinę. Każda z drużyn była reprezentowana przez przedstawicieli klasy VII i VIII. Nasi szkolni eksperci zasypywali się argumentami, starając się udowodnić przeciwnej drużynie swoją rację. Zmierzyli się z pytaniami z zakresu finansów osobistych, takich jak: Czy warto brać kredyty i pożyczki?, Czy warto oszczędzać?, Czy sensem jest zakładanie kont bankowych dzieciom w wieku 13 lat i młodszym?, Czy warto planować i kontrolować wydatki w budżecie domowym?, Czy warto kupować na raty czy lepiej za gotówkę?. Nasze drużyny miały bardzo silne argumenty! Zwycięzcami pojedynku okazali się uczniowie klasy VII.
Link do filmu z przebiegu naszej debaty:
Warsztat uczniowski polegał na wybraniu haseł dotyczących finansów osobistych, pieniądza i banków, a następnie wykonaniu plakatu promującego te hasła. Nasi uczniowie z tym zadaniem poradzili sobie świetnie! Każda drużyna miała lidera kontrolującego pracę zespołu, który odpowiedzialny był także za zaprezentowanie prac oraz omówienie pojęć jakie się na nich pojawiły. Nasi uczniowie wzbogacili swoją wiedzę o szereg pojęć związanych z finansami i zwiększyli świadomość dotyczącą pieniądza, oszczędzania i właściwego gospodarowania swoimi środkami. To była bardzo owocna praca, a uczniowie byli bardzo zadowoleni z uzyskanych efektów.
Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że ponownie mieliśmy możliwość wzięcia udziału w tym wydarzeniu! Z niecierpliwością czekamy na kolejną edycję!
Karolina Sobol-Włodarczak
Krzysztof Barłożyk

Najnowsze artykuły