BUDOWA UL. TOROWEJ W STARYCH OBORZYSKACH

W kwietniu rozpocznie się inwestycja obejmująca budowę ul. Torowej w Starych Oborzyskach. Obecnie istniejąca droga posiada nawierzchnię gruntową, a powstanie jezdnia o szerokości 4-4,5 m z kostki brukowej wraz z chodnikiem oraz zjazdami publicznymi i do posesji, a także miejscami parkingowymi. W ramach zadania wybudowana zostanie także kanalizacja deszczowa o długości ok. 330 m oraz nowa sieć wodociągowa o długości ok. 360 m wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w granicach działek. Inwestycja przewiduje też budowę nowego oświetlenia ulicznego o długości ok. 340 m z 11 słupami aluminiowymi i oprawami typu LED. Najkorzystniejszą ofertę na to zadanie złożyła Firma Usługowo-Handlowa Michał Kubiak z Kościana na kwotę 1.128.388,47 zł. Zadanie potrwa około 4 miesiące.

źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły