NAGRODA ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE

Przypominamy o możliwości złożenia wniosku o przyznanie nagrody za osiągnięte wyniki sportowe. Wniosek należy złożyć do Burmistrza Gminy Czempiń w terminie do 31 marca 2022 roku, uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku. Przyznawanie nagród regulują zapisy uchwały XXXII/224/16 RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym i działalności na rzecz rozwoju kultury fizycznej – przejdź

źródło: Czempin.pl

Najnowsze artykuły