CZY Z CMENTARZA ZNIKNIE ,,CZERWONA GWIAZDA’’?

Czy w kontekście aktualnych wydarzeń na Ukrainie, z kościańskiego cmentarza powinna zniknąć ,,gwiazda’’, symbol Armii Czerwonej? Radny Łukasz Naglik chce żeby zdecydowali o tym mieszkańcy. W przedmiotowej sprawie samorządowiec wypowiedział się podczas sesji Rady Miejskiej Kościana. – W związku z sygnałami, jakie otrzymuję od mieszkańców Kościana, zwracam się o przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących ewentualnego usunięcia z kościańskiego cmentarza, górującego nad nekropolą symbolu „gwiazdy” Armii Czerwonej. Temat nie jest nowy, jednak od lat wywołuje emocje i skrajne opinie. W kontekście aktualnych wydarzeń na Ukrainie, problem nie tylko powrócił ze zdwoją mocą, ale także w moim odczuciu, dojrzał do rozwiązania. Mówi o tym ustawa z 2016 roku „O zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki”. Powyższy akt prawny nie jest jednak jednoznaczny i bywa w różnoraki sposób interpretowany. Dlatego też wnoszę o kompleksowe i merytoryczne zajęcie się tym problemem oraz poproszenie mieszkańców Kościana o wypowiedzeniu się w tej sprawie – mówił Naglik. Radny podkreślił także, że nie chodzi o zlikwidowanie grobów poszczególnych żołnierzy, lecz wyłącznie o usunięcie znaku czerwonej gwiazdy, symbolu Armii Czerwonej, który kojarzy się z komunizmem i zniewoleniem Polaków przez władze byłego ZSRR.

Najnowsze artykuły