TRANZYT WODOCIĄGOWY LUBOSZ – OBORZYSKA

Firma PPHU Drokan ze Starczanowa realizuje zadanie gminne polegające na budowie sieci wodociągowej (wraz z dwoma przyłączami) z Nowego Lubosza do Nowych Oborzysk na odcinku 2276 m. Zadanie, które kosztuje 374.412 zł powinno zakończyć się na początku maja br. Powstająca sieć wodociągowa umożliwi współpracę dwóch gminnych wodociągów: Stacji Uzdatniania Wody w Katarzyninie, która zaopatruje w wodę m.in. Katarzynin, Racot, Spytkówki, Witkówki, Stary i Nowy Lubosz, i Stacji Uzdatniania Wody w Starych Oborzyskach dostarczającej wodę do Starych i Nowych Oborzysk, Pianowa i części Betkowa w gminie Czempiń. Celem tej inwestycji jest zagwarantowanie niezawodnego zaopatrzenia w wodę odbiorców ze wspomnianych miejscowości poprzez uzupełnianie dostaw wody dla celów bytowych, gospodarczych i p.poż. w przypadku występowania spadku wydajności ujęć wód podziemnych lub awarii urządzeń wodociągowych.

źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły