PESEL DLA OBYWATELI UKRAINY

Od 16 marca 2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu przy ul. Rynek 1 obywatelom Ukrainy są nadawane numery PESEL, które są niezbędne do otrzymania pomocy określonej przepisami prawa.

Do rejestracji potrzebne są:

1. Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie
2. Dokument podróży, Kartę Polaka, inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości, który potwierdzi dane, które podajesz we wniosku, i twoją tożsamość. Jeżeli nie ukończyłeś 18 roku życia możesz przedstawić dokument potwierdzający urodzenie. UWAGA! Jeżeli nie posiadasz takiego dokumentu, możesz złożyć oświadczenie o jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej.
3. Zdjęcie biometryczne (po 1 sztuce na osobę)

Dane do wniosku: 

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • ukraiński numer ewidencyjny ‒ jeśli masz,
 • data i miejsce urodzenia,
 • kraj urodzenia i obywatelstwo,
 • płeć,
 • imię i nazwisko matki osoby małoletniej, o ile zostało udokumentowane,
 • imię i nazwisko ojca osoby małoletniej, o ile zostało udokumentowane
 • data wjazdu do Polski,
 • aby uzyskać profil zaufany – dane kontaktowe: adres e-mail i polski numer telefonu komórkowego.

Profil zaufany – umożliwia załatwianie spraw urzędowych online 

Pamiętaj! Podczas składania wniosku zostaną pobrane twoje odciski palców.

Odcisków placów nie pobiera się od osoby:

 • która nie ukończyła 12. roku życia,
 • od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z placów,
 • od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

Dzieci

Jeśli wypełniasz wniosek w imieniu osoby małoletniej (w imieniu dziecka poniżej 18 roku życia ), podaj dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.

Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku ‒ z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie.

Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.
Od dzieci, które nie ukończyły 12 roku życia, nie pobiera się odcisków palców.

 

Informujemy, że Biuro Ewidencji Ludności w Urzędzie Stanu Cywilnego w Krzywiniu, ul. Rynek 1 z uwagi na tę okoliczność wydłuża godziny pracy:

17 marca 2022 – od 7:00 do 17:00

18 marca 2022 – od 7:00 do 17:00

22 marca 2022 – od 7:00 do 17:00

24 marca 2022 – od 7:00 do 17:00

W pozostałe dni USC w Krzywiniu funkcjonować będzie w standardowych godzinach pracy.

Szanowni państwo,

Prosimy by mieszkańcy gminy planowali swoje wizyty w USC (w miarę możliwości) w innych terminach niż te powyżej. W czasie wydłużonych godzin pracy chcemy kompleksowo zarejestrować wszystkich przybyłych do nas uchodźców z Ukrainy.

Źródło: krzywin.pl

Najnowsze artykuły