DRUGI ETAP MODERNIZACJI ELEWACJI I ROZBUDOWY BUDYNKÓW STAROSTWA I URZĘDU MIEJSKIEGO W KOŚCIANIE

Starostwo Powiatowe w Kościanie w czwartek, 10 marca 2022 roku ogłosiło przetarg na modernizacje i rozbudowę budynków starostwa i urzędu miasta w Kościanie przy  al. T. Kościuszki 22. Pierwsze działania, których celem była modernizacja elewacji i rozbudowa budynków, w których znajduje się siedziba urzędów zostały podjęte już w 2013 roku. Wówczas został opracowany projekt, którego zadaniem było wskazanie prac koniecznych do poprawienia walorów użytkowych i estetycznych obiektu. Działania remontowe zapoczątkowano w 2016 roku. Wówczas odkopano pierwsze fundamenty ścian zewnętrznych budynku, dokładnie oczyszczono odsłonięte powierzchnie ze starych, luźnych powłok bitumicznych, zmurszałych tynków i zapraw. Następnie wykonano izolację ścian, zainstalowano ochronę tej izolacji. Prace kontynuowano w 2017 roku. W roku 2021 zakończył się pierwszy, duży etap remontu elewacji reprezentacyjnego budynku w Kościanie. W jego ramach wykonano modernizację elewacji na ścianach południowej, wschodniej – frontowej i północnej, a także na ścianach z tyłu budynku, przy dużym parkingu dla klientów. Przetarg ogłaszało i za realizację inwestycji było odpowiedzialne Starostwo Powiatowe w Kościanie. Jesienią ubiegłego roku Henryk Bartoszewski, Starosta Kościański podsumowywał remont mówiąc –  To, co szpeciło, wreszcie zdobi. Remont pokazał, że ten historyczny budynek może być ozdobą miasta i powiatu. Cieszę się, że cel, który sobie na początku kadencji postawiłem udało się zrealizować. Wówczas zapowiedział, że to nie koniec prac. Ogłoszony właśnie przetarg to realizacja zapowiedzianej kontynuacji. W ramach planowanej inwestycji zostanie wyremontowana elewacja na pozostałych ścianach budynku głównego oraz elewacja budynku gospodarczo-mieszkalnego w głębi dziedzińca. Prace będą miały szeroki zakres. W części cokołowej budynku, gdzie widoczne są zawilgocenia i zasolenia, zastosowany zostanie system tynków renowacyjnych WTA, pochłaniających sole wynoszone przez zawilgocenia. Pierwotne tynki wapienne były uzupełniane cementowo-wapiennymi, a nawet mocnymi cementowymi. Widoczne są liczne odspojenia i ubytki. Planowane jest skucie istniejącego tynku w całości. Zastosowany zostanie tynk wapienny, podobny do oryginalnego tynku historycznego, w którym będą odtworzone boniowania i inne detale architektoniczne. Dotychczasowa stolarka okienna drewniana zostanie zastąpiona nową PVC. Nowe drzwi drewniane zostaną odtworzone w tym samym rysunku. Całość elewacji będzie, zgodnie z projektowaną kolorystyką pomalowana. Wszystkie brakujące opierzenia, jak i te skorodowane, zastąpią opierzenia z blachy tytan-cynk. Istotną częścią tegorocznego przetargu jest dostawa i montaż windy osobowej zewnętrznej, przystosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych o udźwigu minimalnym 630 kg i napędzie elektrycznym. Winda będzie miała samonośną konstrukcję stalową, mocowaną do podestów przystanków i cokołu żelbetowego. Obudowa wykonana zostanie z paneli bocznych szklonych. Winda będzie zamontowana przy budynku od strony małego parkingu przy okazałym, pomnikowym platanie.

Otwarcie ofert przetargowych zaplanowano na 1 kwietnia 2022 roku. Planowane prace maja zakończyć się do 30 września 2022 roku.

źródło: Powiat Kościański

Najnowsze artykuły