SOŁECTWO RACOT LAUREATEM KONKURSU

Sołectwo Racot zostało laureatem konkursu wojewódzkiego pn. „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” za projekt ,,Przystań Oaza Racot miejscem integracji mieszkańców”. Nagrodę wręczył Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski podczas wielkopolskich obchodów Dnia Sołtysa, które odbyły się w Stawiszynie w minioną sobotę. Pomysł realizacji projektu był efektem z jednej strony pozyskania przez Gminę Kościan stawu w Racocie, jego odmulenia oraz odnowienia, i w końcu realizacji Sołeckiej Strategii Rozwoju, w której priorytetowym zadaniem było zagospodarowanie terenu przy stawie. Przedsięwzięcie to pozwoliło na realizację wielu zadań wpisujących się w ideę poprawy warunków życia mieszkańców wsi, oraz ich integrację poprzez różne spotkania, warsztaty, rajdy, zawody i tym podobne wspólne inicjatywy. Głównym źródłem finansowania zadań ujętych w projekcie były środki pochodzące z funduszu sołeckiego w kwocie 26.786,58 zł. Wkład własny sołectwa (praca mieszkańców, sprzętu oraz materiałów) wyniosła ponad 19 tysięcy złotych. Trzecim czynnikiem ujętym w projekcie była nagroda w wysokości 1.000 zł, którą wieś otrzymała za I miejsce w Sportowym Turnieju Sołectw Gminy Kościan. Łącznie kwota udokumentowana kosztów w projekcie opiewała na 46.861,58 zł.

Załączone zdjęcia przedstawiają tylko niektóre działania z tego trzyletniego projektu, do którego włączyły się wszystkie organizacje działające w Racocie i wielu mieszkańców indywidualnie. Życzymy kolejnych ciekawych pomysłów i ich realizacji!

 

 

źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły