UCHWAŁĘ RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO W SPRAWIE WYRAŻENIA SOLIDARNOŚCI Z UKRAINĄ I JEJ SPOŁECZEŃSTWEM

UCHWAŁA NR XXXVIII/364/22
RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO

z dnia 1 marca 2022 r.

w sprawie wyrażenia solidarności z Ukrainą i jej społeczeństwem.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. 2020 r.
poz. 920 ze zm.) oraz § 14 ust. 2 Statutu Powiatu Kościańskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 15 października 2018 r.
poz. 7860 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Rada Powiatu Kościańskiego wyraża solidarność z Narodem Ukraińskim oraz łączy się w bólu
z rodzinami i bliskimi wszystkich poległych w wojnie o zachowanie niepodległości Ukrainy. Ukraina jest wolnym
i suwerennym państwem, a jej terytorialna integralność nie może być naruszana. Wojenne działania rządzonej
przez Władimira Putina Rosji wymierzone w Ukrainę są naruszeniem jej praw, pogwałceniem przez Federację
Rosyjską zasad współpracy międzynarodowej oraz aktem terroru. W tym trudnym dla Ukrainy czasie Rada
Powiatu Kościańskiego wyraża solidarność z Narodem Ukraińskim, szczególnie zaś z Ukraińcami mieszkającymi
na terenie powiatu kościańskiego oraz ich bliskimi. Jednocześnie Rada Powiatu Kościańskiego wyraża nadzieję,
że obywatele Ukrainy już niedługo będą mogli żyć w pokoju i w niezmiennie niepodległym państwie.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                             Przewodnicząca Rady
Iwona Bereszyńska

Najnowsze artykuły