SPRAWA GOSZCZENIA UCHODŹCÓW W KWATERACH PRYWATNYCH

W kwestii goszczenia uchodźców na kwaterach prywatnych – strona rządowa nie rekomenduje tego rodzaju działania, sugerując rozbudowę lokalizacji uchodźców opartej na bazie hoteli, pensjonatów i innych lokali, które mogą zasilić system na podstawie umów z wojewodami, co pozwoli również na rozliczanie kosztów. Kwatery zorganizowane są łatwiejsze do zweryfikowania, pozwalają zadbać o odpowiedni komfort, zdrowie i bezpieczeństwo przybyłych. Przyjęcie na kwatery prywatne jest naturalnie godnym pochwały odruchem serca, niemniej jednak powinny one być dobrze przemyślane i oferowane raczej osobom bliżej znanym. Strona samorządowa zauważyła brak możliwości rozbudowy oferty bazy noclegowej opartej o hotele i pensjonaty na terenach wiejskich. Biorąc pod uwagę ów fakt, strona samorządowa zaproponowała wypracowanie swego rodzaju standardów postępowania w przypadku tworzenia i realizacji gościny w kwaterach prywatnych, co z pewnością ułatwi odpowiednią opiekę nad przybyłymi.

 

źródło: Urząd Miasta Kościan

Najnowsze artykuły