KOLEJNE DWA WNIOSKI POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO NA DOFINANSOWANIE REMONTU DRÓG

Starostwo Powiatowe oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie opracowały i złożyły kolejne wnioski o środki na remont dróg powiatowych. Wnioski złożone w ramach kolejnego naboru do Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych dotyczą modernizacji dróg na odcinku Turew – Kopaszewo i Donatowo – Nowy Gołębin. Pierwszy planowany do remontu odcinek ma prawie 7 km długości. Nawierzchnia jezdni ma ubytki, nierówności i jest wyszczerbiona. W ramach remontu jezdnia zostanie przebudowana. Jezdnia zostanie sfrezowana i wyrównana nową nawierzchnią z masy bitumicznej. Położona zostanie warstwa ścieralna. Pobocza zostaną wzmocnione, utwardzone i skarpowane. Zostanie wymieniona także nawierzchnia chodników. Ponadto wymienione zostaną kratki ściekowe na kratki przykrawężnikowe. Zostaną zamontowane bariery energochłonne. Rowy będą odmulone i odtworzone. Droga będzie miała nowe poziome i pionowe oznakowanie. Nowa nawierzchnia drogi poprawi bezpieczeństwo podróżnych. Przewidywana wartość inwestycji to 7 milionów złotych. Kwota wnioskowanego wsparcia to 6 860 000 złotych. Reszta środków będzie pochodziła z budżetu powiatu. Druga planowana modernizacja to prawie 3 km odcinek drogi z Donatowa do Nowego Gołębina. Szacowana wartość inwestycji to 1 980 000 złotych. Powiat ubiega się o wsparcie w wysokości 98% tej kwoty. Podobnie jak w przypadku poprzedniego odcinka dróg, także i tu jezdnia jest nierówna, ma ubytki i wyszczerbienia. Wszystkie zaplanowane prace znacząco zwiększą bezpieczeństwo ruchu drogowego. W ramach inwestycji wymieniona zostanie podbudowa jezdni, a jej nawierzchnia zostanie sfrezowana i wyrównana masą bitumiczną. Położona zostanie warstwa ścieralna. Pobocza będą utwardzone. Droga będzie miała nowe oznakowanie pionowe i poziome.

Jeśli Powiat Kościański otrzyma wsparcie na realizację tych inwestycji to, zgodnie z projektem zostaną one zrealizowane do jesieni tego roku.

 

 

źródło: Powiat Kościański

 

Najnowsze artykuły