ZBIÓRKA SPRZĘTU POŻARNICZEGO DLA STRAŻAKÓW Z UKRAINY

W odpowiedzi na a Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Komendzie Powiatowej PSP w Kościanie podstawowym stanie sprzętu pożarniczego dla strażaków z Ukrainy. Wśród zebranego sprzętu znajdują się m.in.: węże pożarnicze, prądownice, hełmy, rękawice, kominiarki, buty specjalne, ubrania specjalne, agregaty prądotwórcze oraz motopompy. Komenda Powiat PSP w Kościanie również podawała używany sprzęt, który ma strażakom z Ukrainy. Dziękujemy jednostkom OSP z terenu powiatu kościańskiego za tak liczny odzew i sprzęt oraz sprzęt. Wyrazy uznania i podziękowania składamy firmie „MASZYNOBUD”, która ofiarowała motopompę wraz z kompletami węży.

 

Najnowsze artykuły