POMOC UKRAIŃCOM

Drodzy mieszkańcy Gminy Kościan, goście z Ukrainy! W związku z zaistniałą sytuacją pragnę przekazać kilka podstawowych informacji i adresów związanych z obecną sytuacją.

Procedura zgłaszania się uchodźców do gmin:

a) jeśli uchodźcy nie oczekują zapewnienia noclegu i wyżywienia wystarczy, że zgłoszą się w gminie i zarejestrują swój pobyt dłuższy niż 30 dni zgodnie obowiązującymi przepisami (Ustawa o ewidencji ludności) – tel. Urząd Gminy Kościan 65 512 10 01, e-mail: sekretariat@gminakoscian.pl

b) jeśli uchodźcy nie mają gdzie nocować i przebywać powinni zgłosić się do punktów recepcyjnych lub skontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej (tel. 65 512 35 43), e-mail: gops@gopskoscian.pl  bądź Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu (tel. 61 854 99 00);

c) uchodźcy przebywający już pod opieką osób prywatnych, rodzin lub organizacji pozarządowych (które ten pobyt fundują) nie muszą się kontaktować z WCZK.

Równocześnie zwracamy się z apelem do mieszkańców Gminy Kościan:

  1. Prosimy osoby prywatne lub instytucje, które deklarują przyjęcie uchodźców w swoich domach lub placówkach, by zgłaszać ten fakt na tel. 722 323 142 (numer alarmowy Centrum Zarządzania Kryzysowego Gminy Kościan) lub mailem sekretariat@gminakoscian.pl
  2. Punkt zbiórki darów dla Ukraińców w powiecie kościańskim został wyznaczony w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Kościan ul. Gostyńska 38, tel. 65 511 01 66.
  3. Można wesprzeć Ukraińców finansowo, np. siepomaga.pl

W załączeniu lista produktów i środków, które mogą być przekazane potrzebującym Ukraińcom.
Uwaga – mają być tylko rzeczy nowe!

Więcej szczegółowych informacji na https://www.poznan.uw.gov.pl/informacje-dla-obywateli-ua

                                                                                     Wójt Gminy Kościan

                                                                                     /-/ Andrzej Przybyła

 

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły