XIX MISTRZOSTWA POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO W NARCIARSTWIE ZJAZDOWYM I SNOWBOARDZIE W ZIELEŃCU – PROGRAM

W sobotę, 5 marca 2022 roku, po rocznej przerwie spowodowanej pandemią Powiat Kościański oraz współorganizatorzy: Gmina Miejska Kościan, Gmina Kościan, Gmina Śmigiel, Gmina Czempiń, Gmina Krzywiń i Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Kościanie, organizują XIX Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie w Zieleńcu. Start zawodów zaplanowano na godzinę 10.30. Impreza odbędzie się na stoku przy wyciągu Grapa G 10.

Mistrzostwa, tak jak osiemnaście poprzednich edycji, będą doskonałą okazją do sportowej rywalizacji i zabawy.

Zgodnie z regulaminem mogą w nich uczestniczyć osoby zamieszkałe na stałe lub czasowo na terenie powiatu kościańskiego.

Do sportowej rywalizacji zgłosiło się, tak jak przewidywał limit, 250 osób. Na wszystkich, którzy ukończą zjazd czeka medal.

W przypadku odwołania zawodów, w szczególności z powodu wprowadzenia obostrzeń związanych ze stanem epidemii COVID 19, uniemożliwiających ich przeprowadzenie, opłata startowa zostanie zwrócona po umniejszeniu jej o koszt przelewu zwrotnego.

W dniu zawodów, zawodników prosimy o odbiór karnetu uprawniającego do korzystania z wyciągów w biurze zawodów w Barze Grapa oraz o uiszczenie opłaty w wysokości 10 zł tytułem kaucji. Kaucję będzie można odebrać przy zwrocie karnetu w kasie Baru Grapa.

Zawody zostaną rozegrane według programu minutowego.

Program minutowy XIX Mistrzostw Powiatu Kościańskiego

w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie

Zieleniec 05.03.2021 r.

Uroczyste otwarcie zawodów                                                                                              10.20

Kolejność startów

Start obniżony

NARTY

1. A. urodzeni: 2014 r. i młodsi, ( 8 lat i młodsi )                                                                 10.30

2. B. urodzeni: 2013-2012, ( 9-10 lat )                                                                               10.40

SNOWBOARD

3. A urodzeni: 2014 i młodsi, ( 8 lat i młodsi )                                                                      10.45

4. B urodzeni: 2013- 2009, ( 9-13 lat )                                                                                10.45

Start z namiotu startowego

NARTY

5. C. urodzeni: 2011- 2009, ( 11-13 lat)                                                                               11.00

6. D. urodzeni: 2008-2006, (14-16 lat )                                                                                11.35

7. I. urodzeni: 1956 i starsi, (66 lat i więcej )                                                                        12.25

8. H. urodzeni: 1966-1957, ( 56-65 lat )                                                                               12.30

9. G. urodzeni: 1982-1967, (40-55 lat )                                                                                12.35

10. F. urodzeni: 2002-1983, (20-39 lat )                                                                               13.00

11. E. urodzeni: 2005-2003, ( 17 – 19 lat)                                                                            13.25

I Dekoracja zwycięzców NARTY kat. A,B,C,D i Snowboard kat. A, B                                    ok. 12.25

II Dekoracja zwycięzców NARTY kat. E, F, G, H, I                                                             ok. 14.20

SNOWBOARD

12. C. urodzeni: 2008-2006, ( 14-16 lat )                                                                             14.20

13. D. urodzeni: 2005-2003, ( 17-19 lat )                                                                             14.40

14. E. urodzeni: 2002-1988, ( 20 –34 lata)                                                                           15.00

15. F. urodzeni: 1987 i starsi,( 35 lat i starsi)                                                                        15.15

Dekoracja zwycięzców SNOWBOARD kat. C-F                                                                   ok. 15.30

Zakończenie zawodów                                                                                                   ok. 16.00

Najnowsze artykuły