W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD POWIAT PLANUJE REMONT DROGI W ROBACZYNIE

Starostwo Powiatowe w Kościanie złożyło wniosek o pieniądze pozwalające na przeprowadzenie remontu drogi w Robaczynie w gminie Śmigiel. Długość przewidzianego do remontu odcinaka to 730 m. W zeszłym roku Powiat sfinansował remont drogi na odcinku Nietążkowo – Robaczyn. Złożony wniosek w ramach naboru do Rządowego Funduszu Polski Ład zakłada remont dróg powiatowych w każdej z gmin powiatu. Łącznie projektowane do remontu drogi mają ponad 8 km długości. Szacunkowy koszt zadania to kwota 9.970.000 złotych. Wnioskowana kwota dofinansowania to 9.471.500 złotych. W ramach przebudowy dróg zaplanowano wykonanie m.in. wymiany zniszczonej podbudowy jezdni, frezowanie i wyrównanie istniejącej nawierzchni masą bitumiczną, położenie warstwy ścieralnej, wzmocnienie i utwardzenie poboczy, odtworzenie i odmulenie rowów, wymiana studzienek kanalizacji deszczowej.

 

 

źródło: Powiat Kościański

 

Najnowsze artykuły