PLANY REMONT ULICY POZNAŃSKIEJ W KOŚCIANIE

Starostwo Światowe w Kościanie złożyło zgłoszenie o pieniądzach w sprawie przeprowadzenia remontu ulicy Poznańskiej. Długość takiego nastawienia do remontu odcinaka do 2160 m. Złożony wniosek w ramach naboru do Rządowego Funduszu Polskiego Ładu uczy się dróg powiatowych w każdej z powiatu gminy. Łącznie projektowane do naprawy drogi mają ponad 8 km długości. Szacunkowy koszt zadania do kwoty 9,970.000 złotych. Wnioskowana kwota dofinansowania do 9.471.500 złotych. W ramach przebudowy dróg zaplanowano wykonanie m.in. wymiana zniszczonej pod jezdni, frezowanie i wyrównanie wypłacanej nawierzchni masą bitum, położenie warstwy jezdnej, odtwarzanie i odtwarzanie poboczy, odtworzenie i odmulenie rowów, naprawa studzienek kanalizacji deszczowej.

 

Najnowsze artykuły