MILIONY NA STERYLIZATORNIĘ

W 2013 roku rozpoczęła się inwestycja, której celem była budowa Centralnej Sterylizatorni w SP ZOZ w Kościanie. Nowoczesna sterylizatornia to przede wszystkim bezpieczeństwo pacjentów. Sterylizuje się tam m.in. narzędzia chirurgiczne, materiały opatrunkowe oraz bieliznę operacyjną. Inwestycja, mimo zmian we władzach szpitala i powiatu, była przez lata z determinacją kontynuowana. Prace rozpoczęły się latem 2013 roku. Wówczas na dachu „pawilonu chirurgicznego” zamontowano metalową konstrukcję ścian. Później, w ramach kolejnego etapu prac, postawiono mury, które zostały otynkowane. Wewnątrz pobudowano ścianki działowe i wylano posadzkę. Roboty budowlane zakończyły się zimą 2013 roku. Latem 2020 roku zakończył się trzeci etap prac polegający na montażu wszystkich niezbędnych do działania tego miejsca systemów. Kolejny etap działań to kosztowne wyposażanie sterylizatorni, które ostatecznie zakończyło się w sierpniu 2021 roku.

Realizacja tej wieloletniej, niezwykle istotnej dla szpitala inwestycji pochłonęła miliony złotych. Było to możliwe tylko dzięki współfinansowaniu i współpracy. Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń sterylizatorni w latach 2018 – 2020 kosztowała 1 661 802 złotych. Łączna dotacja Powiatu Kościańskiego to 1 200 000 złotych.

Koszty wyposażenia były równie wysokie. W 2020 roku zakupiono sterylizator i myjnię-dezynfekator. Koszt zakupów to ponad 410 tys. złotych. Dotacja na ten cel udzielona przez Powiat Kościański, Gminę Czempiń i Gminę Kościan wyniosła 380 tys. złotych. W następnym, 2021 roku zakupiono kolejne urządzenia do sterylizatorni. Były to sterylizator plazmowy i parowy oraz kolejna myjnia-dezynfekator. Koszt tych zakupów to ponad 589 tys. złotych. Na ten cel Powiat Kościański przekazał 115 tys. złotych Z kolei pozyskane wsparcie z budżetu państwa wyniosło 456 tys. złotych.

Koszt inwestycji poniesiony w latach 2018-2021 wyniósł 2 662 422 złote. Inwestycja na ostatnim etapie otrzymała wsparcie z budżetu państwa. Centralna Sterylizatornia działająca od 2021 roku w SP ZOZ w Kościanie to efekt współpracy dyrekcji, samorządu powiatowego i samorządów gminnych.

 

 

źródło: Powiat Kościański

Najnowsze artykuły