DOFINANSOWANIE RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD DLA DROGI ZBĘCHY – ZBĘCHY POLE – NOWY DWÓR

W imieniu Powiatu Kościańskiego Henryk Bartoszewski, Starosta Kościański podpisał z wykonawcami umowę na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Zbęchy – Zbęchy Pole – Nowy Dwór – droga wojewódzka nr 308.

Wyłonionym w przetargu wykonawcą tej prawie 6 km inwestycji jest Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD – Gostyń Sp. z o.o.. Spotkanie podczas którego podpisano umowę odbyło się w piątek 11 lutego 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Kościanie. Poza starostą umowę podpisali Jerzy Nawrocki i Andrzej Wojciechowski, reprezentujący zarząd firmy Drogbud z Gostynia. W spotkaniu uczestniczył także Adam Gabryelski, Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie.

– Jest to pierwsza inwestycja realizowana przez Powiat Kościański, która otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład  – przypomniał witając gości – Henryk Bartoszewski, Starosta Kościański. Gospodarz uroczystości przypomniał, że na spotkaniach z mieszkańcami wsi leżących przy tej drodze deklarował, że droga będzie przebudowana. Wyrażając radość z faktu, że realizacja tej inwestycji jest możliwa zaznaczył, że jest to kolejny krok w planie modernizacji dróg powiatowych. Starosta przyznał także, że jest to jedna z większych realizowanych w tej kadencji samorządu powiatowego inwestycji drogowych.  – Komunikacja to ważny element codzienności – mówił starosta.  – Inwestycja podniesie bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców i osób, które w okolicy korzystają z letniego wypoczynku. Nowa droga przyczyni się także do poprawy warunków pracy zlokalizowanych przy drodze firm – zaznaczył starosta. – Mam nadzieje – przyznał H. Bartoszewski – że za kilka miesięcy będziemy mogli cieszyć się z zakończonej inwestycji. Starosta wysoko ocenił wyłonionego w przetargu wykonawcę remontu. – Jest to – podkreślił –  doświadczona, dobra, rzetelna i terminowa firma.

Koszt realizacji inwestycji to ponad 10 milionów złotych. Otrzymane dofinansowanie wynosi 8 502 500 złotych, pozostała kwota zostanie sfinansowana z budżetu Powiatu Kościańskiego. Reprezentujący wykonawcę, Jerzy Nawrocki poinformował, że ze względu na skalę prac i ich zakres, a także ruch panujący na drodze remont będzie realizowany – przy zamkniętym ruchu – w trzech etapach. Zostanie przygotowany projekt organizacji ruchu, który zapewni mieszkańcom dojazd do posesji.  W ramach inwestycji na remontowanym odcinku drogi: droga wojewódzka nr 432 – Zbęchy – Zbęchy Pole – Nowy Dwór – droga wojewódzka nr 308, położona zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna wraz z wzmocnieniem geosiatką. Zostanie także wybudowana ścieżka rowerowa, a w miejscowościach chodnik o długości prawie 5 kilometrów. Dla bezpieczeństwa w ruchu zostaną wybudowane dwa wyniesione przejścia dla pieszych, próg zwalniający, wyspa dzieląca i radar informujący o prędkości. Całość uzupełni oznakowanie pionowe i poziome.

Zgodnie z umową, wykonawca ma na remont 6 miesięcy od przekazania placu budowy. Prace muszą się zakończyć do 31 października 2022 roku.

 

 

źródło: Powiat Kościański

Najnowsze artykuły