PO PIENIĄDZE NA MOST

Powiat Kościański ubiega się o pieniądze z Ministerstwa Infrastruktury na przebudowę mostu na ulicy Strzeleckiej w Kościanie. Ulica ta jest drogą powiatową.

Starostwo Powiatowe w Kościanie złożyło w czwartek, 10 lutego 2022 roku opracowany wspólnie z Zarządem Dróg Powiatowych w Kościanie wniosek o środki z będącej w dyspozycji  Ministra Infrastruktury rezerwy subwencji ogólnej. Pozyskane z tego źródła pieniądze zostaną przeznaczone na przebudowę ważnego dla komunikacji w mieście mostu na ulicy Strzeleckiej. Wnioskodawcy ubiegają się o wsparcie w wysokości 50 % kosztów remontu obiektu. Szacowany koszt zadania to kwota 755 200 złotych. W remoncie mostu samorząd powiatowy wesprze Gmina Miejska Kościan.

Przegląd mostu przeprowadzony przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie wskazuje, że obiekt wymaga remontu. Planowana we wniosku inwestycja zakłada m.in. demontaż balustrad i montaż nowych, ozdobnych balustrad stalowych, na samym moście oraz na dojazdach rozbiórkę nawierzchni z kostki betonowej i położenie nowej nawierzchni bitumicznej, naprawę elementów nośnych mostu, naprawę podpór i wymianę jego izolacji.

Wnioskodawcy zakładają, że otrzymane dofinansowanie i remont spowodują, że most będzie w doskonałym stanie technicznym. Remont nawierzchni wpłynie na poprawę komfortu jazdy, a poprawa estetyki wpłynie na dostosowanie mostu do otaczającego go krajobrazu i podkreśli jego śródmiejski charakter.

 

Źródło: Powiat Kościan

Najnowsze artykuły