WYŁĄCZENIE DOPŁYWU WODY DO NIERUCHOMOŚCI W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO UL. CZEMPIŃSKA I UL. OKRĘŻNA

Urząd Gminy Kościan, zawiadamia odbiorców wody, że w dniu 10.02.2022 r. (czwartek) od godz. 9:00 do godz. 12:00, nastąpi wyłączenie dopływu wody do nieruchomości w miejscowości: Pianowo ul. Czempińska i ul. Okrężna.

Powyższe wyłączenie spowodowane jest planowanymi pracami na sieci wodociągowej.

Za zakłócenia w dostawie wody Urząd Gminy Kościan przeprasza odbiorców.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Najnowsze artykuły