WYBORY PRZEDTERMINOWE SOŁTYSÓW W GMINIE CZEMPIŃ

W miesiącu styczniu 2022 roku odbyły się wybory przedterminowe Sołtysów Gminy Czempiń. W dniu 24 stycznia 2022 roku odbyły się wybory w miejscowości Piechanin. Dotychczasowy Sołtys Jakub Nowak złożył rezygnację z zajmowanej funkcji w dniu 29 listopada 2021 roku. W Zebraniu wzięło udział 47 uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa. Spośród dwóch zgłoszonych kandydatów Zebranie dokonało w tajnym głosowaniu wyboru nowego sołtysa, którym została Pani Justyna Wendzińska. Zebranie przyjęło rezygnację z członkostwa w Radzie Sołeckiej Pana Pawła Kędzierskiego i dokonało uzupełnienia składu Rady Sołeckiej, do której weszły Pani Katarzyna Wendzińska i Pani Natalia Buchert. W dniu 25 stycznia 2022 roku odbyły się wybory w Sołectwie Słonin. Dotychczasowy Sołtys Józef Wojciak złożył rezygnację z zajmowanej funkcji z dniem 20 stycznia 2022 roku. Zebranie wiejskie sołectwa Słonin w obecności 31 uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa dokonało wyboru nowego sołtysa. Zgłoszono jednego kandydata. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, nowym sołtysem Sołectwa Słonin została Pani Agnieszka Wojciak. Zebranie dokonało też uzupełnienia składu Rady Sołeckiej, do której powołany, na miejsce Pani Agnieszki Wojciak, został Pan Jarosław Konieczny. Dotychczasowym Sołtysom dziękujemy za ich pracę na rzecz społeczności lokalnej. Nowowybranym Sołtysom zaś życzymy wytrwałości i samych sukcesów w pracy na rzecz mieszkańców Sołectw.

źródło: Czempin.pl

Najnowsze artykuły