TOWAROWA PO REMONCIE

Zakończył się remont ulicy Towerowej w Kościanie. Zakres prac obejmował budowę kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni dróg, chodników, miejsc postojowych w ramach realizacji zadania „Przebudowa ul. Towarowej – etap II”. W ramach postepowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrano ofertę Firmy Usługowo-Handlowej SOB-BRUK Adam Sobiech z Kościana opiewającą na kwotę 875 269,29 zł. Zakres zamówienia obejmował wykonanie m.in.: prac rozbiórkowych z utylizacją,  budowę kanalizacji deszczowej, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej drogi, miejsc postojowych, chodnika, wykonanie zjazdów z płyt ażurowych, odtworzenie nawierzchni z asfaltobetonu oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Oznakowanie poziome zostanie wykonane gdy warunki atmosferyczne będą bardziej sprzyjające, natomiast lampy drogowe przy ulicy zostaną zamontowane do końca lutego. – Jest to kolejna ważna i długo wyczekiwania inwestycja w infrastrukturę drogową na terenie miasta, w ramach której w sąsiedztwie dworca kolejowego w Kościanie powstało 90 nowych miejsc parkingowych – podkreśla burmistrz Piotr Ruszkiewicz.

Źródło: koscian.pl

Najnowsze artykuły