MASECZKI DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzana Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu za pośrednictwem Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kościanie przekazał wczoraj – 3 lutego 2022 roku – samorządom z terenu powiatu kościańskiego maseczki medyczne. Na każdego mieszkańca powiatu przewidziano 6 sztuk maseczek. Pięć samorządów gminnych łącznie otrzymało 480 tys. maseczek. Do Miasta Kościana trafiło 144 tys. maseczek, do Gminy Kościan – 98 tys., do Gminy Czempiń – 70 tys., do Gminy Krzywiń – 62 tys., natomiast do Gminy Śmigiel – 106 tys. maseczek. Rozdysponowaniem maseczek wśród mieszkańców zajmą się samorządy gminne.

 

Najnowsze artykuły