PTASIA GRYPA – OBSZARY ZAGROŻONE W GMINIE KOŚCIAN

Informujemy o publikacji rozporządzeń Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków, w związku z ogniskami HPAI w m. Bolesławiec (pow. poznański) oraz w m. Bieczyny (pow. kościanski) – Dz. U. Woj. Wlkp. z 2022 r. poz. 941 – ogniska HPAI 15/2022 i 16/2022. Na jej podstawie w Gminie Kościan terenami zagrożonymi zostały objęte sołectwa Stare Oborzyska, Kawczyn i Mikoszki. Treść rozporządzenia w załączniku.

Załączniki:

Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów poznańskiego, kościańskiego i śremskiego

 

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły