ZAPISY NA XIX MISTRZOSTWA POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO W NARCIARSTWIE ZJAZDOWYM I SNOWBOARDZIE W ZIELEŃCU

Ruszają zapisy na XIX Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie w Zieleńcu.

Powiat Kościański oraz współorganizatorzy: Gmina Miejska Kościan, Gmina Kościan, Gmina  Śmigiel, Gmina Czempiń, Gmina Krzywiń i Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Kościanie, zapraszają na XIX Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie w Zieleńcu. Zawody odbędą się w sobotę, 5 marca 2022 roku. Start godzina 10.30. Wyciąg Grapa G 10.

Mistrzostwa, tak jak osiemnaście poprzednich edycji będą doskonałą okazją do sportowej rywalizacji i zabawy.

Zgodnie z regulaminem w mogą uczestniczyć osoby zamieszkałe na stałe lub czasowo na terenie Powiatu Kościańskiego.

W sportowej rywalizacji będzie mogło wziąć udział 250 osób. Zgłoszenia przyjmowane są od 2 do 25 lutego 2022 roku.  Decyduje kolejność zgłoszeń z dokonaną opłatą startową.

Zgłoszenia dokonuje się przedkładając wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia zawodnika oraz dowód uiszczenia opłaty startowej w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie, ul Gostyńska 38,  I piętro, pokój 101, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.

Opłatę startową należy wpłacić na niżej rachunek:

Powiatowy Szkolny Związek  Sportowy w Kościanie

46 8666 0004 0110 3222 2000 0001

Wysokość opłaty startowej:

 

100 zł – dorośli

80 zł – młodzież szkół ponadpodstawowych i studenci (należy przedstawić legitymację),

60 zł – dzieci, młodzież szkół podstawowych  (należy przedstawić legitymację),

 

Informujemy, że w dniu zawodów zgłoszenia nie będą przyjmowane. W przypadku odwołania zawodów, w szczególności  z powodu wprowadzenia obostrzeń związanych ze stanem epidemii COVID 19, uniemożliwiających ich przeprowadzenie, opłata startowa zostanie zwrócona po umniejszeniu jej o koszt przelewu zwrotnego.

W dniu zawodów zawodników prosimy o odbiór karnetu uprawniającego do korzystania z wyciągów w biurze zawodów  w Barze Grapa oraz o uiszczenie opłaty w wysokości 10 zł tytułem kaucji. Kaucję będzie można odebrać przy zwrocie karnetu w kasie Baru Grapa.

Zawody zostaną rozegrane według programu minutowego. Program zostanie ogłoszony w dniu zawodów, ponadto będzie dostępny na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kościanie: www.powiatkoscian.pl

Pozostałe szczegóły organizacyjne znajdziecie Państwo w regulaminie Mistrzostw dostępnym na stronie Powiatu Kościańskiego.

Zainteresowanych zawodami prosimy o kontakt z Beatą Ratajczak z Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie. Numery telefonów: 0-65 512 70 67, 512 74 33, wew. 28.

Patronat medialny nad zawodami objęła Gazeta Kościańska, Radio ,,Elka”, Telewizja Leszno, Fakty Kościańskie, Kościaniak, E Kościan Portal Informacyjny, Kościańska Telewizja Klin -TV.

Karta zgłoszenia zawodnika na XIX Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego

Regulamin

 

 

Najnowsze artykuły