PTASIA GRYPA – KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie informuje, że 28 stycznia 2022 r. w miejscowości Bieczyny (gmina Czempiń) stwierdzono ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków w stadzie kaczek reprodukcyjnych. W ognisku choroby wdrożono procedury administracyjne mające na celu likwidację ogniska grypy ptaków.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie przypomina o przestrzeganiu zasad bioasekuracji oraz zgłaszaniu miejsc utrzymywania drobiu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnie 2017 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. 2017 r., poz. 722).

Zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc, w których jest utrzymywanych drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych, można dokonać osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kościanie (ul. Gostyńska 52), telefonicznie pod numerem telefonu 65 512 07 03 lub elektronicznie, wysyłając informację na adres mailowy piwkoscian@wiw.poznan.pl.

Najnowsze artykuły