POWIAT STARA SIĘ O ŚRODKI ZEWNĘTRZNE

Starostwo Powiatowe w Kościanie kolejny raz przygotowało i złożyło wnioski w ramach naboru do Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Kilka dni temu Starosta Kościański w imieniu Powiatu zawarł z wykonawcą umowę na przebudowę drogi Zbęchy – Zbęchy Pole – Nowy Dwór. Pieniądze na to duże zadanie drogowe Powiat pozyskał w poprzedniej, pierwszej edycji Polskiego Ładu.

Podobnie jak poprzednio, także i tym razem Starostwo opracowało wnioski na remont dróg, ale również wnioski na budowę i modernizację powiatowych obiektów.

Zadanie polegające na remoncie dróg powiatowych (o numerach: 3969P, 3898P, 3939P, 2491P) będzie realizowane na terenie każdej z gmin powiatu. Łącznie projektowane do remontu drogi mają ponad 8 km długości. Szacunkowy koszt zadania to kwota 9.970.000 złotych. Wnioskowana kwota dofinansowania to 9.471.500 złotych.

We wniosku znalazła się ul. Poznańska w Kościanie. Długość przewidzianego do remontu odcinaka to 2160 m. Najdłuższy oczekujący na dofinansowanie projekt to remont znajdującej się na terenie gminy Kościan i Krzywiń drogi Nowy Dębiec  – Zgliniec. Łączna długość odcinka to 4300 m, z czego na terenie gminy Kościan jest do remontu odcinek o długości 1112 m, w gminie Krzywiń 3177 m.

Na terenie gminy Śmigiel zaplanowano remont 730 metrów drogi na odcinku Robaczyn – Stare Bojanowo. Przypomnijmy, że w zeszłym roku Powiat sfinansował remont drogi na odcinku Nietążkowo – Robaczyn. Ostatnia planowana w ramach złożonego wniosku przebudowa drogi to odcinek 845 metrów z Piechanina do Srocka w gminie Czempiń. Ta inwestycja uzupełni zrealizowaną w poprzednich latach we współpracy z Gminą Czempiń drogową inwestycję w Srocku Wielkim.

W ramach przebudowy dróg zaplanowano wykonanie m.in. wymiany zniszczonej podbudowy jezdni, frezowanie i wyrównanie istniejącej nawierzchni masą bitumiczną, położenie warstwy ścieralnej, wzmocnienie i utwardzenie poboczy, odtworzenie i odmulenie rowów, wymiana studzienek kanalizacji deszczowej.

Drugi złożony wniosek, to wniosek na budowę i wyposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. F. Ratajczaka w Kościanie. Starostwo Powiatowe w Kościanie składało już wniosek na to zadanie w poprzedniej edycji, ale wówczas nie otrzymał on wsparcia.

We wniosku na budowę Centrum wkład własny Powiatu wyniósłby 15% wartości inwestycji. Pozostałe środki pochodziłyby z rządowego funduszu. Szacunkowa wartość zadania wynosi    11 000 000,00 złotych, wnioskowane dofinansowanie to kwota 9 350 000,00 złotych.

Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego z nowoczesnym wyposażeniem pracowni podniesie poziom kształcenia zawodowego w naszym powiecie. W zamyśle pozwoli to na znalezienie przez absolwentów szkoły atrakcyjnego zatrudnienia.

Nowy obiekt będzie połączony ze szkołą za pomocą łącznika. W dostosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynku będzie winda.

Powierzchnia projektowanego budynku CKP wyniesie około 1060 m2. Budynek zostanie wyposażony w pracownie m.in.: cnc, mechatroniczne, inżynierii sanitarnej, obróbki ręcznej, pracownię budowlaną, spawalnię, elektryczną, pracownię rysunku technicznego oraz zaplecze sanitarno-szatniowe i techniczno-gospodarcze.

Zgodnie z projektem budynek będzie spełniał standardy w zakresie energooszczędności, zostanie w nim zainstalowane oświetlenie ledowe, zamontowane będą panele fotowoltaiczne. Większość pracowni wyposażona zostanie w projektory multimedialne. Budynek będzie wyposażony w nowoczesne moduły sterowania instalacją alarmową, monitoringową i centralnym ogrzewaniem. W ramach zadania zaplanowano przebudowę boiska szkolnego, zagospodarowanie terenu oraz zakup wyposażenia.

Trzeci ze złożonych wniosków dotyczy także budynków szkół prowadzonych przez Powiat i zakłada zwiększenie efektywności energetycznej oraz modernizację elewacji. Szacowany koszt zadania to kwota 5.550.000 złotych. Wnioskowana kwota to 4.995.000 złotych. Zadanie składa się z dwóch elementów. Pierwszy z nich polega na poprawieniu efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie. Cen tel zostanie zrealizowany dzięki dociepleniu ścian budynku szkoły, wymianie parapetów, rynien i rur spustowych oraz instalacji odgromowej. Efektywność energetyczną poprawi także położenie papy termozgrzewalnej na dachu, wymiana drzwi wejściowych oraz modernizacja kotłowni, gdzie zostaną wymienione dwa kotły grzewcze oraz ich osprzęt. Drugi element realizacji zadania to planowana modernizacja elewacji budynku sali sportowej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie. Z uwagi na upływający czas, wybudowany dwadzieścia lat temu budynek wymaga niezbędnych prac polegających m.in. na oczyszczeniu, zmyciu i gruntowaniu ścian, położeniu warstwy siatki, wykonaniu cienkowarstwowej wyprawy z barwionego tynku silikatowego.

Łącznie w tych trzech złożonych wnioskach Powiat Kościański ubiega się o wsparcie w wysokości 23 816 500 złotych.

 

fot 1 W złożonym wniosku samorząd powiatowy planuje remont ulicy Poznańskiej w Kościanie.

fot 2 Na terenie gminy Śmigiel wnioskodawcy planują remont drogi w Robaczynie.

fot 3 Planowany jest remont ponad 4 km drogi na terenie gminy Kościan i Krzywiń.

fot 4 W gminie Czempiń planowana jest inwestycja drogowa na odcinku Piechanin – Srocko Wielkie.

fot 5 Szacunkowe koszty budowy Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Ratajczaka w Kościanie to kwota 11 milionów złotych.

fot 6 Wniosek zakłada modernizację elewacji sali sportowej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

fot 7 W Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie planowany jest m.in. remont kotłowni i wymiana kotłów grzewczych.

 

źródło: Powiat Kościański

Najnowsze artykuły