POSIEDZENIE ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

W piątek, 28 stycznia 2022 roku w siedzibie Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kościanie (budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, ul. Ks. Bączkowskiego 5a) odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Spotkanie zorganizowano na prośbę Powiatowego Lekarza Weterynarii. Wzięli w nim udział: Henryk Bartoszewski – Starosta Kościański, Konrad Malicki – Burmistrz Gminy Czempiń, insp. Andrzej Zakrzewski – Komendant Powiatowy Policji w Kościanie, Katarzyna Szulańczyk – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie, st. kpt. Damian Gorwa – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie, mł. bryg. Jacek Donaj – Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie, Natalia Skotarczak – Pracownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kościanie.

Spotkanie odbyło się z powodu wystąpienia ogniska grypy ptaków w miejscowości Bolesławiec w gminie Mosina i podejrzeniu wystąpienia tej choroby na terenie powiatu kościańskiego. Starosta Kościński Henryk Bartoszewski witając członków Powiatowego Zespołu Zarządzania  Kryzysowego poprosił gości, w celu koordynacji działań, o omówienie działania Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Gminy Czempin w przypadku wystąpienia wirusa ptasiej grypy w powiecie kościańskim. Na początku spotkania Powiatowy Lekarz Weterynarii Katarzyna Szulańczyk przedstawiła aktualną sytuację. Poinformowała, że w Bolesławcu w gminie Mosina wystąpiło ognisko grypy ptaków. W związku z tym podjęto działania o wyznaczeniu obszarów zapowietrzonych i zagrożonych na terenie powiatu kościańskiego. Obszar zapowietrzony wyznaczono w gminie Czempiń w miejscowościach Bieczyny i Sierniki. Obszar zagrożony to miejscowości w gminie Czempin: Maruszkowo, Piotrowo Pierwsze, Piotrowo Drugie, Zadory, Głuchowo, Jarogniewice, Jasień, Piechanin, Srocko Wielkie, Nowe Tarnowo, Stare Tarnowo, Piotrkowice, Czempiń, Nowe Borówko i w gminie Kościan – Mikoszki. Powiatowy Lekarz Weterynarii poinformowała członków Zespołu, że 27 stycznia wystąpiło podejrzenie tej choroby w miejscowości Bieczyny w gminie Czempiń, gdzie utrzymywane jest stado zarodowe 10 000 kaczek.

Doktor K. Szulańczyk przedstawiła działania, jakie podejmie Inspekcja Weterynaryjna w przypadku stwierdzenia choroby. Pani Szulańczyk nakreśliła także o jakiego rodzaju pomoc będzie prosiła Gminę Czempiń, Państwową Straż Pożarną i Policję oraz wyjaśniła zasady, na jakich powinna ona być udzielona. Powiatowy Lekarz Weterynarii przedstawiała też związane z realizacją działań kwestie finansowe. Po zapoznaniu się z aktualną sytuacją wszyscy uczestnicy posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zapewnili o gotowości do podejmowania działań w zakresie swoich kompetencji oraz współdziałania z pozostałymi instytucjami.

 

źródło: Powiat Kościański

Najnowsze artykuły