SĄD UPORZĄDKUJE SYTUACJĘ W KOK!?

Rozmowa z walczącym o powrót na stanowisko Dyrektora Kościańskiego Ośrodka Kultury Januszem Dodotem

– W styczniu Burmistrz Kościana powołał Dariusz Łukaszewskiego na stanowisko Dyrektora Kościańskiego Ośrodka Kultury. Funkcję powierzono mu na 3 lata. Co Pan o tym sądzi?
Janusz Dodot: Skierowałem w tej sprawie pismo do Burmistrza, w którym wzywam go do wycofania się z tej niezgodnej z prawem decyzji. Burmistrz jednak moje pismo zignorował. Pana Łukaszewskiego nie można nazywać Dyrektorem KOK, a jedynie osobą nieuprawnioną do zajmowania tego stanowiska.
– Zatem jak jest obecna sytuacja?
J.D.: Po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 7 października 2021 roku, zarządzenie Burmistrza, dotyczące zakończenia mojej kadencji, należy traktować jako niebyłe. Zatem Burmistrz Kościana powinien natychmiast dopuścić mnie do wykonywania obowiązków Dyrektora KOK, wypłacić zaległe wynagrodzenie z odsetkami, uregulować wszystkie świadczenia.
– Burmistrz jednak wniósł skargę kasacyjną?
J.D.: Odwołanie się przez Burmistrza, czyli skarga kasacyjna złożona przez niego, w obecnej sytuacji nie ma najmniejszego znaczenia. Do chwili jej rozpoznania, sytuacja w KOK winna być taka, jak przed Zarządzeniem z 17 listopada 2020 roku, owym władczym aktem Burmistrza, którym próbował odwołać mnie ze stanowiska Dyrektora KOK, a który w całości zanegował Wojewódzki Sąd Administracyjny.
– Czy z Pańskiej perspektywy, w zaistniałej sytuacji Burmistrz miał prawo do nowych regulacji dotyczących Kościańskiego Ośrodka Kultury?
J.D: Oczywiście, że nie. Wydanie Zarządzenia w sprawie powołania Dyrektora Kościańskiego Ośrodka Kultury jest niedopuszczalne, bowiem powołanie nastąpiło na stanowisko, z którego ani nie zostałem skutecznie odwołany, ani wbrew twierdzeniom Burmistrza nie skończyła się moja kadencja. Dodam, że według ustaleń sądu moja kadencja będzie kończyła się w 2026 roku.
– A jednak obecnie Kościańskim Ośrodkiem Kultury zarządza Pan Łukaszewski.
J.D.: Niestety, tak. Burmistrz Kościana nie tylko lekceważy wyrok sądu i nie wykonuje jego postanowień, ale „dokłada” kolejne bezprawne działania, które chociażby ze względów finansowych powinny być natychmiast wstrzymane.
– To niekorzystne dla miasta…
J.D.: Zgadzam się. Wprowadzony przez Burmistrza chaos, nie służy instytucji, której poświęciłem wiele lat swojego życia, nie służy też miastu. Nie czuję się jednak w najmniejszym stopniu, odpowiedzialny za ten bałagan. Mogę mieć jedynie nadzieję, że sąd swoimi decyzjami uporządkuję tę sytuację, bowiem Burmistrz Kościana uchyla się od tego obowiązku.
– Złożył pan kolejną skargę na działanie Burmistrza?
J.D.: No cóż, wobec działań Burmistrza, nie mogłem zachować się inaczej. W minionym tygodniu złożyłem zatem skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, wraz z wnioskiem o niezwłoczne wstrzymanie Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościana z dnia 5 stycznia 2022 roku, w sprawie powołania Dyrektora Kościańskiego Ośrodka Kultury, w osobie Dariusza Łukaszewskiego.
– Czy i z tej batalii wyjdzie Pan zwycięsko?
J.D.: Nie wyobrażam sobie, aby mogło być inaczej.
– Dziękujemy za rozmowę.

Najnowsze artykuły