80 LAT PANA MIECZYSŁAWA

Pana Mieczysława Landzwojczaka nikomu przedstawiać nie trzeba… Mieszkaniec Jerki jest nie tylko lokalnym autorytetem, byłym nauczycielem i dyrektorem szkoły, ale także społecznikiem i samorządowcem z ,,krwi i kości’’! Przed laty aktywnie uczestniczył w pracach Rady Miejskiej Krzywinia, a obecnie stanowi podporę Gminnej Rady Seniora i miejscowego ,,Klubu Seniora’’. Nic zatem dziwnego, że to właśnie członkowie jereckiej organizacji jako pierwsi złożyli Panu Mieciowi życzenia z okazji 80 urodzin! Do powinszowań przyłączył się także Burmistrz Krzywinia. Podczas okolicznościowego spotkania w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywiniu, Jacek Nowak wręczył Jubilatowi upominek. 100 lat Panie Mieczysławie!

Źródło: mgops krzywin.pl

Najnowsze artykuły