DOTACJA NA WYMIANĘ “KOPCIUCHÓW”

W tym roku ponownie mieszkańcy gminy mogą ubiegać się o dotację na wymianę starych pieców na podstawie zaktualizowanego „Regulaminu udzielania dotacji celowych na trwałą likwidację ogrzewania węglowego i zastąpienie go proekologicznymi systemami grzewczymi” (Uchwała Nr XXXI/362/21 Rady Gminy Kościan z dnia 15 grudnia 2021 roku).

Regulamin określa zasady udzielania dotacji z budżetu Gminy Kościan na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska obejmujących trwałą likwidację systemów ogrzewania opartych na paliwie węglowym i ich zamianę na ogrzewanie proekologiczne tj. np. kotły gazowe, pompy ciepła. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji jest trwała likwidacja w budynku wszystkich dotychczasowych pieców lub kotłów węglowych. Do uzyskania dofinansowania nie jest konieczna likwidacja pieców objętych opieką konserwatora zabytków oraz posiadających wysokie walory estetyczne pod warunkiem, że piece te nie będą połączone z przewodem kominowym.

Dotacja może stanowić 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5.000 zł na jeden budynek. Wnioski o przyznanie dotacji będą przyjmowane w terminie od 1 lutego do 30 czerwca br. Podpisane wnioski należy dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną lub przez skrzynkę podawczą ePUAP. W roku 2022 na ten cel zabezpieczono w budżecie Gminy Kościan kwotę 300.000 zł. Szczegóły na stronie internetowej Gminy Kościan TUTAJ lub pod numerem telefonu UG Kościan 655121001 w. 37.

 

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły