SUKCESY OSP BIEŻYŃ

W 2021 roku Ochotnicza Straż Pożarna Bieżyń skorzystała z dotacji 5000+ i zakupiła na potrzeby jednostki 4 pary butów gumowych, 5 par rękawic bojowych, 5 par rękawic technicznych oraz 10 kominiarek. Druhowie otrzymali również zaproszenie na rozdanie “Florianów”, gdzie udało im się zając 1. miejsce w kategorii kultura i tradycja. Dzięki tej wygranej otrzymali: pilarkę spalinową, 2 krótkofalówki, elektryczną pompę zatapialną, latarkę, szperacz, pas do stabilizacji miednicy, hełm oraz bony o łącznej wartości 3000zł za co zakupiliśmy 4 nowe hełmy.

 

Najnowsze artykuły